Jag åker i morgon fredag till Göteborg för att bland annat medverka i ett seminarium om euron. Stödet för euron har fallit dramatiskt i Sverige senaste halvåret, men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att den ekonomiska krisen i grunden är global och att skulden inte ska läggas på euron. Att en del euroländer inte följer regelverket är allvarligt, och bättre övervakning och kontroll håller nu på att införas. I våra grannländer diskuteras frågan – Estland förbereder sig för att ansluta sig till euron vid årsskiftet – och jag tror fortfarande att Sverige har mycket att vinna på att gå med i euro-samarbetet. Som kommissionär ligger jag förstås lågt i ett medlemslands valdebatt, men ingenting hindrar oss från att prata om EU-frågor, tvärtom uppmanas vi av ordförande Barroso att engagera oss i medlemsländerna.

Mer om detta i mitt tal – kom gärna och lyssna.