Kommissionen har två dagars arbetsseminarium för att snacka ihop oss inför hösten. Kollegorna är solbrända, pratglada och i fin form. Vi möts på det historiska slottet Val Duchesse där Tyskland Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien konfererade mellan juni 1956 och mars 1957. Under Paul Henri Spaaks ledning kom länderna överens om den europeiska ekonomiska gemenskapen och Euratom. Detta ledde till att Romfördraget skrevs under några månader senare.

Vi har talat om erfarenheterna av Lissabonfördraget och dess tillämpning, de viktigaste prioriteringarna det kommande året och imorgon väntar en intressant och animerad debatt om budgetöversynen. Om vi ska fortsätta arbetet med att ta Europa ur krisen och skapa mer
jobb och tillväxt, måste vi använda våra medel på ett klokt och strategiskt sätt. Det förutsätter en betydligt mer modern budget än idag.

Vi har naturligtvis också talat om romerna. En juridisk utredning pågår om vad som hände i Frankrike.

Kommissionen ska tillsätta en arbetsgrupp för att analysera vad vi har gjort för romerna hittills, hur vi kan använda våra ekonomiska medel bättre och var de största problemen finns. Gruppen ska presentera en rapport senare i höst. Vi ska också be det belgiska ordförandeskapet att ordna ett specialrådsmöte för att diskutera frågan och engagera medlemsländerna i större utsträckning. Det är ju faktiskt medlemsländerna som ytterst är ansvariga för sina medborgare.

Annonser