Som väntat en livlig och känslosam debatt i Europaparlamentets kammare idag. Kommissionen företräddes av Viviane Reding, ansvarig för grundläggande rättigheter, och Laszlo Andor, kommissionär för sociala frågor. Du kan följa debatten på Europaparlamentets hemsida.

Kommissionen diskuterade också romernas situation på vårt kollegiemöte idag. Som jag tidigare sagt så är det viktigt att nu se framåt. Som jag tidigare skrivit här kommer en arbetsgrupp i kommissionen arbeta med detta, och vi vill också få igång en process i ministerrådet där vi jobbar långsiktigt för att stötta romers integration i Europa. Förhoppningsvis kan vi komma med mer konkreta förslag senare i höst.

Annonser