Idag träffar jag  Sang Hyun Song som är chef för ICC – International Criminal Court. Han är i Bryssel för att träffa ett antal kommissionärer och Herman von Rompuy och söka stöd för sitt arbete. EU har alltid stött ICC, och själv var jag med i en stödgrupp i Europaparlamentet som arbetade för att så många länder som möjligt skulle ansluta sig.  Genom Stockholmsprogrammet förbinder sig medlemsländerna att samarbeta aktivt för att ställa personer skyldiga till brott mot mänskligheten och folkmord inför rätta.

I helgen följer jag noga folkomröstningen i Turkiet om de nya författningsändringarna. Utfallet är oerhört viktigt för Turkiet naturligtvis, men sätter också tonen i de fortsatta EU-medlemsförhandlingarna. Turkiet behöver verkligen skriva om sin författning. Den nuvarande skrevs strax efter militärkuppen 1980 och är således mycket präglad av militärens inflytande. De förändringar som föreslås är i rätt riktning, men långt ifrån tillräckliga. Framför allt begränsar de militärens inflytande över politiken samt moderniserar och stärker domstolsväsendets oberoende. Frågan har förstås politiserats oerhört och omröstningen kommer av allt att döma att bli jämn. Ett nej kommer ytterligare att komplicera förhållandet till EU, men ett ja stärker regeringen och kan  förhoppningsvis ge ny energi i förhandlingarna.

Annonser