Det blev ett klart ja till författningsreformerna i Turkiet, hela 58% röstade ja enligt uppgifter från Ankara. Det var skönt.  Det är en klar seger för reformkrafterna i landet, för premiärminister Erdogan personligen och det förbättrar rättssäkerheten på många sätt.  Det kommer att krävas ytterligare förändringar för att uppfylla alla Köpenhamnskriterier, men jag hoppas ändå att medlemsländerna nu kan sända en tydlig signal till Turkiet och speeda upp medlemsförhandlingarna lite.

I eftermiddag ska jag till Europaparlamentets LIBE-utskott på utfrågning. De vill höra om planerna inför hösten. Vi har ju många aktuella texter på bordet nu där parlamentet är medbeslutande och i de flesta frågor ligger kommissionen och parlamentet ganska nära varandra. Motsättningarna är större med rådet, inte minst i frågan om det omfattande asylpaketet.  Det belgiska ordförandeskapet har en ministerkonferens imorgon för att diskutera just asylfrågan.