Jag har idag lagt fram ett förslag om att begränsa tillgången till kemikalier som kan användas för att tillverka sprängämnen.  Vi har vid upprepade tillfällen sett hur terrorister använts sig av hemmagjorda bomber i sina attacker mot det öppna samhället. Exempelvis utfördes bombningarna i Londons kollektivtrafik 2005 med hjälp av väteperoxidbaserade sprängämnen, och så sent som för en dryg vecka sedan exploderade en brevbomb i Köpenhamn som polisen misstänker var ämnad för Jyllands-Posten.

 I EU:s medlemsländer finns naturligtvis redan idag olika regelverk för kemikalier. Det är dock viktigt att terrorister inte kan dra nytta av att regelverken skiljer sig åt mellan EU-länder. Mitt förslag ska därför se till att vi har samma kontroll över vissa kemikalier i hela EU. Det innebär att produkter som innehåller en viss koncentration av vissa specificerade kemikalier kommer att förbjudas. I de allra flesta fall finns det redan etablerade alternativ, och det kommer också att i vissa fall finnas en möjlighet att få licens för att fortsätta köpa den aktuella produkten. Vi kommer även att förbättra kontrollen över vissa produkter som även fortsättningsvis kommer att säljas utan restriktioner.

Allt som allt tror jag att detta är ett viktigt steg att begränsa möjligheterna att tillverka hemmagjorda bomber.  

Exempel på vilka ämnen som förbjuds och när de använts finns här.

Annonser