Idag har kommissionen beslutat om mina förslag till PNR-politik. PNR (Passenger Name Record) är flygpassagerardata som används för att bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism. Vi fattade idag beslut om ett paket som slår fast vilka principer och normer som skall styra PNR-avtal med länder utanför EU, samt förhandlingsmandat för avtal med USA, Kanada och Australien. Vi har sedan länge avtal med dessa tre länder men de behöver ses över och moderniseras. Dessutom behöver vi ytterligare stärka dataskyddet.

Förhandlingsmandaten skall godkännas av rådet innan vi kan börja förhandla.

Principerna vi föreslår följer i stort de krav som Europaparlamentet har satt upp och jag bedömer att de ger ett gott dataskydd och skapar klarhet för flygbolagen. För att flygbolagen ska få landa i till exempel USA måste de lämna ut denna typ av data, men flygbolagen vill förstås ha gemensamma regler som kan övervakas. Vi slår fast att syftet med användningen av passagerardata måste begränsas till allvarlig gränsöverskridande brottslighet och terrorism, att kategorierna skall begränsas, att passagerar ska ha information och ha möjlighet till överklagan och upprättelse vid missbruk och att övervakning och utvärdering ska ske regelbundet. Du kan läsa dokumentet här.

Många länder vill också ha ett EU-PNR för trafik till och från EU. Jag håller just nu på och undersöker förutsättningarna för ett sådant och kommer att komma med ett förslag i början på nästa år. Flera länder sätter redan upp egna PNR-system och naturligtvis är det bättre att få gemensamma standarder. Men det är oerhört viktigt att det är ett begränsat syfte med korta lagringstider och starkt dataskydd.