Har precis kommit tillbaka från Oostende där jag medverkade på en stor konferens om säkerhetsforskning. Det var folk från forskarvärlden, industrin, politiken och andra intresserade. Temat var just säkerhetsforskning, en enorm industri som innfattar allt från robotar som kan identifiera sprängämnen till IT-lösningar för att avslöja virus, bodyscanners, studier för att förstå radikalisering av individer mm mm. EU avsätter inom det nuvarande forskningsprogrammet (2007-2013) 1,4 miljarder euro bara för säkerhetsforskning och de deltagande var intresserade över att höra om kommisionens framtida prioriteringar. Jag redogjorde för mitt arbete med den säkerhetsstrategi jag kommer att lägga fram under hösten och det forskningsbehov vi ser kan emanera ur den. Du kan läsa mitt tal här.

Imorgon bär det av till Göteborg och Bokmässan där jag, förutom att lyssna på en del intressanta författarpresentationer och diskussioner, också ska medverka I två seminarium. Ett om organiserad brottslighet och ett om kvinnor och asyl.  

Har hela natten följt röstsammanräkningen i Sverige och konstererar bl.a att Folkpartiet i Göteborg missat ett mandat med bara en handfull röster. Det känns nesligt att inte min vän Jasenko Selimovic kommer in, han är en mycket duktig politiker. Nu börjar väl förhandlingarna om regeringen på riktigt i Stockholm.  Följer också diskussionerna om antalet utskottsplatser i svenska riksdagen och att vissa vill begränsa utskottsåplatserna till 15 och därigenom stänga ute sverigedemokarterna. Hur illa jag än tycker om SD:s politik tror jag att det vore ett misstag. De får då lätt en martyrstatus helt i onödan. Då kan de fortsätta att kritisera ”eliten” och rida på att de inte accepterar svenska folkets val. Bättre då att låta de sitta i utskotten, och tvingas visa vad de står för och ta debatten med dem i sakfrågorna.

Nästa vecka bär det av till Aten för att med den grekiska regeringen diskutera deras handlingsplan för att bygga upp ett fungerande asylmottagningssystem. Problemen i Grekland är gigantiska och vi ska diskutera hur vi kan samarbeta för att få till ett fungerande system där människor behandlas på ett värdigt sätt och kan få sina asylansökningar behandlade inom rimlig tid.

Annonser