Jag har varit två dagar i Aten för att diskutera asylsystemet i Grekland – eller snarare avsaknad av ett sådant eftersom det totalt har kollapsat. Mottagningen av asylsökande fungerar inte, människor förvaras under fasansfulla villkor och det finns nästan 50 000 människor som har väntat i flera år på att få sina ansökningar behandlade. Kommissionen har flera överträdelseärenden på gång mot Grekland eftersom de bryter mot europeisk lag. Även Europadomstolen i Strasbourg har varit mycket kritisk mot hur människor behandlas i Grekland.

Papandreous regering och inte minst premiärministern själv, som för övrigt varit flykting i Sverige, verkar besluten att ta itu med problemet. Regeringen har antagit en handlingsplan som är mycket Ambitiös – men nu måste den genomföras.

Mitt besök syftade till att uttala kommussionens stöd för regeringens plan, att uppmana dem att snarast börja implementera, att sätta upp klara tidsplaner och att utse ansvariga för varje område. Hela systemet behöver byggas upp på nytt med mottagningscenter, möjlighetet att bedöma ansökningar, särskild behandling för barn och andra utsatta grupper. Det måste byggas upp kompetens, utbilda personal och se till att det finns juridisk expertis tillgänglig. Det kommer naturligtvis att ta tid.

Grekland kan inte klara detta ensamt och jag hade med mig ett paket där kommissionen kan erbjuda ett ganska stort ekonomiskt stöd och flera medlemsländer har erbjudit att skicka administratörer, tolkar, jurister, översättare, handläggare mm för att hjälpa Grekland med uppbyggnadsfasen.

Jag träffade ministern för säkerhet, arbetsmarknadsministern, integrationsministern, EU-ministern och premiärministern. Dessutom var jag i parlamentet och träffade ledamöter från EU-utskottet och inrikesutskottet. Hann också med ett längre samtal med ett dussintal NGOs som i praktiken har tagit över stödet till asylsökande. De gör ett fantastiskt arbete.

Försiktigt optimistisk men arbetet är gigantiskt och kommer att ta tid. Den ekonomiska krisen i Grekland och i andra länder gör att dessa frågor inte står särskilt högt i kurs hos den allmänna opinionen.