Idag är det den europeiska dagen mot människohandel. Den uppmärksammas för fjärde året idag runt omkring i Europa. Det ordnas seminarier, hearings och debatter för att diskutera olika strategier för hur vi skall kunna bekämpa detta fruktansvärda brott. Själv har jag deltagit i en en stor, två dagar lång konferens som det belgiska ordförandeskapet arrangerar tillsammans med EU-kommissionen. Du kan läsa mitt tal här.

Trafficking är ingenting annat än modernt slaveri och drabbar upp till hundratusen människor i Europa. Det handlar i stor utsträckning om unga kvinnor som säljs som sexslavar, men också om ofta lågutbildade personer som luras till Europa för att utföra arbeten illegalt under hårda fysiska villkor och med nästan ingen betalning.

Jag lade i mars fram ett förslag som syftar till att hitta en gemensam definition av brottet, att höja straffet och stärka skyddet för offren. Direktivförslaget förhandlas nu som bäst i rådet och Europaparlamentet. Det finns en del svårigheter, men på det stora hela gör vi framsteg och kanske kan det antas redan innan årsskiftet. Inför nästa år förbereder jag också en bredare staretegi för kampen mot trafficking, utöver lagar. Innan årsskiftet ska vi också anställa en särskild europeisk samordnare, som skall hjälpa till att samordna och utvärdera det som görs i EU:s medlemsländer

Annonser