EU:s inrikesministrar har idag enhälligt beslutat att ge visumfrihet till Albanien och Bosnien-Herzegovina, i enlighet med vad jag tidigare i år föreslog. Det gläder mig mycket! Att kunna resa till EU utan visum är en stor frihet för många människor. Men visumfrihet är också ett viktigt steg i att föra EU och länderna på västra Balkan närmare varandra.

Albanien och Bosnien och Herzegovina har gjort stora framsteg, bakom detta ligger hårt arbete, och därför är dagens besked högst välförtjänt. Bbeslutet väntas träda ikraft vid lucia vilket innebär att de som vill besöka släkt och vänner till jul kan göra det utan en massa visumbyråkrati.