Första pusselbiten i asylpaketet är nu på plats. Efter en så kallad trialog idag, förhandlingar mellan de tre institutionerna i slutfasen av lagstiftningsarbetet, lyckades jag, den belgiske migrationsministern Melchior Wathelet och Europaparlamentets rapportör Claude Moraes komma överens om vidarebosättningsdirektivet. Det innebär att personer som fått asyl i ett EU-land kan bosätta sig i ett annat EU-land efter fem år. Direktivet är ett av sex i det så kallade asylpaketet som jag jobbar intensivt på att få igenom så att vi kan få till stånd en gemensam europeisk asylpolitik som är effektiv och rättssäker.

På gårdagens långa rådsmöte diskuterade vi asylfrågorna och debatten var mer konstruktiv än på länge. Vi rör oss långamt framåt även om mycket återstår.

Kommissionen antog precis det årliga utvidgningspaketet där vi går igenom läget i förhandlingarna och utvecklingen i kandidatländerna. Rapporten är intressant läsning för den som är intresserad av utvidgningsfrågor. Nytt för i år är att kommissionen rekommenderar att ge kandidatlandsstatus till Montenegro. Landet har gjort stora framsteg och denna nya status kan förhoppningsvis stimlera ytterligare reformer. Hela utvidgningspolitiken handlar ju ytterst om att ena Europa, men processen är minst lika viktig för att få till stånd demokratiska och rättssäkra system i de unga staterna på Balkan. Du kan läsa rapporten här