Idag har den ungerska regeringen varit på besök i kommissionen för att diskutera inför det kommande ungerska EU-ordförandeskapet. Victor Orbans regering har ett mycket starkt stöd (2/3 i parlamentet), vilket talar för att det lär bli lugnt på hemmaplan. Han leder också en mycket liten regering, bara 8 ministrar (alla män…) För att klara alla möten som ett ordförandeskap kräver har de dock utsett ett stort antal statsekreterare.

Naturligtvis kommer Ungern att få ägnaen stor del av de kommande sex månaderna åt den ekonomiska krisen, den ekonomiska samordningen och att få ett antal lagstiftningsförslag på plats. Möjligen behöver de också leda den mindre fördragsändring som Europeiska rådet väntas besluta om på toppmötet i december. Ungrarna hoppas också få igenom sin Donau-strategi (inspirerad av östersjöstrategin) samt göra framsteg i förhandlingarna med Kroatien. Ett stort romamöte står också på agendan efter att kommissionen och Europaparlamentet har presenterat sina slutsatser. Dessutom vill de kunna fatta beslut om att Bulgarien och rumänien får gå med i Schengen. Kommissionen har precis skickat en expertgrupp till båda länderna för att se hur Bulgarien och Rumänien klarar av att uppfylla de kriterier som kträvs för Schengenmedlemskap, men debatten i vissa medlemsländer visar redan att detta kan stöta på motstånd, oavsett expertgruppens slutsatser. Schengenmedleskap sker efter enhälligt beslut av rådet.

Vi skulle även ha diskuterat den framtida jordbrukspolitiken på dagens kommissionsmöte men det hanns inte med innan de ungerska ministrarna kom. Det blir därför ett extra möte i morgon bitti. Mina synpunkter på CAP, jordbrukspolitiken, delas inte direkt av en majoritet av mina kollegor. Det lär bli en intressant debatt.

Vi hann dock diskutera den havererade budgetförhandlingen. Europaparlamentet och rådet var överens om siffrorna i måndags natt men det hela stupade på en deklaration som Europaparlamentet ville ha med. Som det ser ut nu har vi ingen budget för 2011, något som förstås är mycket olyckligt. Det har inte hänt sedan 1988. Om ingen lösning snart kommer till stånd innebär det att vissa utfästelser som hjälp till Pakistan, stöd till Grekland mm inte kan uppfyllas. I övrigt arbetar man enligt 2010-års budget delat på 12, en månad i taget. Kommissionen hoppas kunna lägga fram ett nytt förslag snarast så att nya förhandlingar kan komma till stånd så fort som möjligt.