Mötet med den ryska delegationen och justitieminister Alexander Konovalov är över för denna gången. Vi talade bl.a om samarbete i kampen mot trafficking och narkotika samt identifierade en väg framåt i visumfrågan, nämligen att ta fram en lista med åtgärder som skall genomföras. Det går långsamt fram i den här processen, men samtidigt så är visumfrågor känsliga i alla EU:s medlemsländer och kriterier måste uppfyllas för Ryssland precis som för alla andra. Jag tog också upp frågan om situationen för journalister i Ryssland och uttryckte kommmissionens oro över våld och mord mot journalister och besvikelse över att så få fall löses.

Idag inleds det stora NATO-toppmötet i Lissabon. En av de stora frågorna som skall diskuteras där är cybercrime och cybersecurity. Det är också en av de viktigaste frågan på dagordningen när jag och det belgiska ordförandeskapet åker till Washington om några veckor för att träffa den amerikanske justitieministern Eric Holder och deras secretary for homeland affairs Janet Napolitano. Precis som med ryssarna är detta möten vi har två gånger om året. Det amerikanska samarbetet är dock väsentligt mer konkret, även om vi naturligtvis inte är överens om allt.

Annonser