Idag har det direktivförslag jag la fram i våras, om hårdare tag för att bekämpa människohandel, fått politiskt stöd från alla tre institutionerna. Det är glädjande och något jag välkomnar. Det här visar att EU:s institutioner tar människohandel på allvar, och att EU inte tolererar att människor blir utnyttjade på det fruktansvärda sätt som människohandel innebär.

Europaparlamentet och ministerrådet ska fortfarande rösta om direktivförslaget innan det kan bli verklighet och införlivat i medlemsländernas nationella lagstiftning, men det här är ett viktigt steg framåt.