Idag har jag varit och talat på en konferens som det belgiska ordförandeskapet ordnade tillsammans med EU:s ekonomiska och sociala kommitté (EESK). Kommittén samlar olika organisationer, företrädelsevis företrädare för jordbruk,  fackföreningar och arbetsgivare.  Dess president är Staffan Nilsson, en svensk lantbrukare från Hälsingland. Konferensen handlade om arbetskraftsinvandring och integration, ett mycket aktuellt och kontroversiellt ämne. Du kan läsa mitt tal här.

Läser i de svenska tidningarna att diskussionen om en EU-skatt blossat upp, inte minst efter statsminister Reinfeldts besök i London hos David Cameron. Att frågan om så kallade ”egna medel” skulle diskuteras i samband med nästa långtidsbudget är något som bestämdes redan 2004, så det är inte konstigt att debatten  kommer upp nu när trupperna samlar sig inför budgetbataljen. Det är viktigt att frågan kritiskt diskuteras. Vi måste naturligtvis se både till utgifter och inkomster i EU:s framtida budget, särskilt när tiderna är som de är.

Man kan tänka sig olika sätt att externt finansiera EU:s budget. En traditionell inkomstskatt som dras på skattsedeln och går direkt till Bryssel är det nog ingen som förespråkar, även om det framställs så på de mest EU-kritiska ledarsidorna. Bland de alternativ som utreds är snarare någon form av miljöskatt, en gemensam europeisk avgift på flygtrafik eller utsläpp där delar av inkomsterna skulle gå till den gemensamma budgeten.  Det är förstås en slags skatt, men borde inte ge anledning att hesta upp sig så till den milda grad. En gemensam europeisk koldioxidskatt är ett bra sätt att komma åt utsläpp och att göra det på ett konkurrensneutralt sätt i hela Europa. Men sista ordet är långt ifrån sagt här. I månadsskiftet juni/juli kommer kommissi0nen att presentera sitt förslag till långtidsbudget.

Men först ska vi förstås ha en budget för 2011. Förhandlingarna är nu i full gång efter sammanbrottet för en vecka sedan. Förhoppningsvis går det att hitta en lösning som Europaparlamentet kan rösta om strax innan jul.