Wikileaks senaste publicering av hemligstämplade dokument diskuteras idag runt om i Europa. Det är inte min sak att bedöma relevansen i de läckta dokumenten, även om mediauppgifter tyder på att en hel del är av skvallerkaraktär snarare än stora avslöjanden.

Däremot noterar jag att Wikileaks utsattes för en cyberattack precis innan avslöjandet, enligt uppgifter från både Wikileaks själva och från deras svenska Internetlevarantör. Det sätter fingret på en fråga jag försökt lyfta: att cyberattacker är ett växande fenomen och att vi måste rusta för att vara beredda att möta dem.

Jag har tidigare under hösten föreslagit att hela EU ska kriminalisera de verktyg som används för storskaliga attacker. Skadlig programvara kan användas för att ta över och fjärrstyra hela nät av datorer, s.k. botnets, och det är viktigt att vi inom hela EU gemensamt gör detta olagligt. Det ger möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att på allvar arbeta mot dessa gränsöverskridande brott.

Vi har tidigare sett hur länder som Estland och Litauen utsatts för denna typ av attacker. Denna gång utsattes Wikileaks. Nästa gång kan målet vara den svenska börsen, ett kärnkraftverk eller ett känsligt patientregister på ett sjukhus.

Det är viktigt att vi tar detta hot på allvar, och vi är i flera avseenden inte så väl förberedda som vi borde. I den inre säkerhetsstrategi jag la fram för EU i förra veckan lyfter vi cyberbrott som ett prioriterat område och vill bland annat att Europol ska få ett särskilt cyberbrottcentrum. Du kan läsa mer om säkerhetsstrategin och hur EU-kommissionen vill arbeta mot cyberbrott här.