Inställda flyg har satt käppar i hjulet, men jag är nu på väg till Schweiz för att tala för att hålla ett tal för International Organization for Migration, IOM. De har sitt huvudsäte i Genéve och samlar 127 medlemsländer i arbetet med migrationsfrågor. Jag kommer att hålla ett tal om framtidens migration som kommer att bli tillgängligt här.

Det är också intressant att besöka Schweiz just nu för att tala om migration. Schweizarna verkar igår tyvärr ha röstat igenom det främlingsfientliga partiet SVP:s förslag om att automatiskt utvisa invandrare som begått brott. Det finns naturligtvis möjlighet för varje land att besluta om utvisning av brottslingar, men det är viktigt att det sker efter en individuell prövning och att det är proportionerligt i förhållande till brottet.

Det finns anledning att fortsätta följa frågan. Jag förväntar mig att Schweiz implementerar detta beslut i enlighet med internationella konventioner.