You are currently browsing the monthly archive for december 2010.

Det börjar dra ihop sig till julledighet och idag har vi haft årets sista kommissionssammanträde. De flesta börjar packa ihop och själv går jag på jullov imorgon. Om jag kommer iväg vill säga, det har varit stora problem med flyget här i Bryssel precis som på många andra ställen. Stora mängder snö, kyla och akut brist på avisningsmedel (!) har gjort att flygplatsen här var stängd igår och en stund på morgonen idag. Nu regnar det dock och snön verkar smälta bort så kanske finns det hopp om Göteborgsflyget imorgon.

En av mina allra mest angelägna uppgifter som kommissionär för inrikesfrågor, och en av dem jag känner allra mest för, är kampen mot trafficking. Det är skamligt att denna moderna slavhandel kan förekomma inom EU. Den senaste veckan har vi fått på plats flera viktiga verktyg för att bekämpa denna vidriga brottslighet. I Strasbourg i onsdags röstade Europaparlamentet med mycket stor majoritet för mitt förslag om ett traffickingdirektiv som sätter upp en gemensam definition av brottet, skärper straffen och ökar stödet för offren.

Idag presenterade jag även den anti-traffickingkoordinator som jag anställt på DG Home och som skall samordna det europeiska arbetet med det som görs i medlemsländerna. Vi behöver bli mycket bättre på att integrera fler politikområden i kampen mot trafficking – lagstiftning, polissamarbete, förebyggande arbete, utrikespolitik, migration, utvidgning, grannskapspolitik, mm. Myria Vassiliadou är från Cypern och kommer att börja arbeta senare i vinter med dessa frågor. Jag jär övertygad om att hon blir jättebra.

Tillsammans presenterade vi idag också en ny hemsida som kommissionen lanserar. Där finns information om EU-lagar, relevanta regelverk, information om olika EU-projekt, kontaktinformation i alla medlemsländer, aktuella händelser och konferenser, berättelser från trafficking-offer, nationell lagstiftning och arbete, mm. Förhoppningsvis kan hemsidan vara av intresse för alla som följer traffickingfrågorna. Kolla själv på www.ec.europa.eu/anti-trafficking.

Det känns som ett bra sätt att avsluta detta år som varit oerhört spännande men också ganska tufft. Det är en utmaning att jobba med frågor som rör migration, asyl, gränskontroll, kampen mot organiserad brottslighet, mm. Dessa frågor väcker starka känslor hos många. Anti-traffickingarbetet är jag mest stolt över, men jag är även glad över att vi har kommit igång med arbetet med asylpaketet. Här återstår dock oerhört mycket arbete och situationen i Grekland har inte förbättrats. Den interna säkerhetsstrategin är jag också nöjd med, den tar ett strategiskt grepp på många viktiga säkerhetsfrågor. Jag är också glad över att vi har kunnat avskaffa visumtvånget för invånarna i Albanien och Bosnien, men också Taiwan.

Arbetsbördan inför 2011 lär knappast bli mindre men jag hoppas på några dagars vila bland familj och vänner.
En god jul och ett riktigt gott nytt år önskas alla läsare.

Helgens så kallade val i Vitryssland lämnar en mycket bitter eftersmak. Från Stockholm är det närmare till Minsk än till Bryssel, men till Vitryssland har demokratin ännu inte spridit sig. Även om gårdagens presidentval anses ha varit en förbättring gentemot hur det brukar vara, är det långt ifrån tillfredsställande. Oppositionens kandidater har blivit trakasserade och utsatta för våld. Demonstranter har blivit misshandlade och arresterade. Det är bedrövligt att se hur Lukasjenko så desperat klamrar sig fast vid makten. EU har ändå tagit flera viktiga steg mot att öka samarbetet med Vitryssland inom ramen för östra partnerskapet. Förhoppningen var att Lukasjenko i gengäld skulle ta några steg mot stärkt rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter. Men…

Igår skulle Europaparlamentets Sasharovpris delas ut, som det brukar sedan 15 år tillbaka i december. När jag var ledamot var jag mycket aktiv i underutskottet för mänskliga rättigheter och engagerade mig mycket i just Sasharovpriset. Jag har framgångsrikt nominerat två av pristagarna, båda från Kuba – Oswaldo Payas och Damer i vitt. I år var det tänkt att Guillermo Farinas, kubansk samvetsfånge, skulle få priset men hans stol gapade tom eftersom han inte fick utresetillstånd från Kuba. Visserligen har Guillermo och de flesta av de politiska fångarna (men inte alla) släppts eller deporterats, men förtrycket på Kuba är fortfarande stort och demokrati och mänskliga rättigheter långt borta.

Här i Bryssel vräker regnet ned över de avspärrade kvarteren kring Schumanrondellen. EU har toppmöte och rådsbyggnaden Justus Lipsus kryllar av premiärministrar. Ekonomin är (som vanligt) det stora temat och Europeiska rådet väntas godkänna den mindre fördragsjustering som krävs för att räddningsfonden skall bli i enlighet med framför allt tysk grundlag. Dessutom kommer medlemsländerna förhoppningsvis acceptera att ge Montenegro kandidatstatus.

Senare ikväll är det julfest med DG Home. Även om vi jobbar en vecka till är det ett tillfälle att tacka alla medarbetare och personal för ett hårt och gott arbete under detta mycket intensiva år.

Imorse träffade jag ett 80-tal albanska studenter som var i Bryssel på studiebesök. De var den första grupp albaner som sedan igår kan resa utan visum till EU och de var naturligtvis mycket glada över att äntligen behandlas som andra européer, som en av studenterna uttryckte det.

I ett vinterkallt Strasbourg lyser snön vackert upp den stora julmarknaden utanför katedralen. Tyvärr finns det inte mycket tid att njuta av den. Som vanligt är det många debatter kring mina frågor. Igår debatterades visumfrågor, samt ett direktiv om varaktigt bosatta (long term residence) som är det första lagförslaget inom asylpaketet. Det är nu alla institutioner överens om och det antogs med stor majoritet i kammaren. Därmed har vi tagit ett viktigt steg framåt mot en gemensam asylpolitik, även om de knivigaste frågoma fortfarande återstår.

Idag har jag även debatterat traffickingdirektivet som senare antog med 643 ja-röster och 10 mot. Det förslaget ligger mig särskilt varmt om hjärtat och det känns som en bra julklapp att vi nu är överens om viktiga verktyg för att bekämpa trafficking bättre och skydda offren för detta fasansfulla brott.

Tidigt igår åkte jag till Paris för att bland annat samtala med inrikes- och migrationsministern Brice Hortefeux om bland annat asylpaketet, PNR-förhandlingarna samt Schengen och visumfrågor. Jag hade även möjlighet att besöka den myndighet inom polisen som jobbar med organiserad brottslighet och tala med utredarna där om hur de jobbar och vilka tendenser de ser. En lunch på Matignon med presidentens och premiärministerns Europarådgivare och en terrordiskussion med säkerhetstjänsten hanns också med innan det var dags att kasta sig på tåget till Strasbourg.

Många här vill naturligtvis tala om terrordådet i Stockholm och intresset är stort kring det som hände. Allt fler detaljer klarnar nu, men vi vet fortfarande inte om den misstänkte var ensam eller hade medhjälpare. Som alltid när något sånt här händer ropar många på åtgärder. Jag tror att det är oerhört viktigt att inte rusa ut med nya förslag som är ogenomtänkta och som hastas fram. Det riskerar att vara kontraproduktivt och ge sken av att vi ger efter för rädslans mekanismer vilket är alla terroristers yttersta syfte. Vi behöver lugnt och sansat se över vilka verktyg vi har och hur de kan användas bättre.

Säkerhet är ytterst medlemsländernas ansvar men att en person sprängde sig till döds i ett medlemsland, med syfte att skada och döda visar att Europa är utsatt och att terrorhotet är verkligt. Vi behöver bli bättre på att samarbeta för att möta detta hot och här kan kommissionen hjälpa medlemsländerna. Redan sedan en tid tillbaka har vi ett samarbete mellan säkerhetstjänsterna .Vi behöver också bli bättre på att dela med oss om information och hotbilder och här kan EU:s SITCEN, Situation centre, spela en viktig roll.

Jag har också i den säkerhetstrategi som kommissionen antog för några veckor sedan föreslagit att vi bildar ett nätverk där de experter, poliser, åklagare, religiösa ledare, socialarbetare mm som jobbar för att försöka identifiera individer som riskerar att hemfalla åt radikalisering och våldsam extremism, möts och utbyter erfarenheter. Det finns på många ställen ett väl utvecklat arbete på detta område och många har tydligt uttryckt en önskan att mötas och utbyta metoder och erfarenheter. Det tar vi fasta på.

Vi måste också tillsammans öka vår kunskap och förståelse för hur terrorister uttnyttjar internet och sprider sitt budskap.

Attentatet igår på Drottninggatan i Stockholm väcker förstås både oro och fasa. Oro för att SÄPO har klassat det som ett terrordåd och jag vet efter många samtal med inrikesministrarna i Europa att beredskapen för ett tänkbart terrorhot har höjts i många länder. Fasa när jag tänker på vad som skulle kunna ha hänt i julruschen med alla människor. Samtidigt lättnad att inte fler blev skadade. Just nu är det mycket spekulationer och rykten. Jag vet inte mer än det vi kan läsa i media och jag förutsätter att polisen gör sitt jobb och att vi snart kan få fler detaljer. Men det är en brutal påminnelse om hur sårbara vi är i ett öppet samhälle och hur mycket skada en ensam individ har makt att ställa till med.

EU har en särskild myndighet för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA), som regelbundet tar fram rapporter på olika områden. Deras senaste rapport om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning är värd att läsa. Den finns här.

Det allra mest uppseendeväckande är att Tjeckien använder vad som på engelska kallas ”phallometric testing” i asylprövning. De män som uppger att de i sitt hemland är förföljda för sin sexuella läggning ombes i vissa fall titta på heterosexuella porrbilder, medan deras fysiska reaktion studeras.

Som ansvarig för asyl- och migrationsfrågor är jag väl medveten om att de skyddsgrunder människor uppges måste undersökas noga, för att fastställa en rättsäker prövning. Men denna typ av kränkande behandling av homosexuella män är i bästa fall medeltida och hör snarare hemma under spanska inkvisitionen än i dagens EU. Metoden är utan tvekan ett intrång i människors privatliv och vilar på högst osäkra antaganden om hur den manliga sexualiteten fungerar. Det finns all anledning att fråga sig om denna behandling är i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det finns regelverk för asylprövning inom EU, som säger att alla bedömningar måste respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande principer EU-lag bygger på. Det finns anledning att granska detta närmare.

Idag är det den internationella dagen mot korruption. Man ska inte övervärdera betydelsen av dagar som denna, arbetet mot korruption måste föras 365 dagar om året, men det är ett tillfälle att uppmärksamma denna viktiga fråga.

Korruption är ett problem runt om i Europa. Jag behöver inte gå längre än till min hemstad Göteborg för att följa den stora muthärva som håller på att nystas upp. I ett land som Italien har kostnaderna för korruption uppskattats till närmare 600 miljarder kronor årligen. Det är enorma summor som försvinner i kriminell verksamhet.

Jag kommer nästa år lägga fram en rad åtgärder för att stärka vår förmåga att bekämpa korruption. EU har en strategi mot korruption, men jag vill uppdatera det nuvarande regelverket och följa upp hur arbetet i medlemsländerna fungerar. Vi ska titta på vilka luckor som finns och om vi kan täppa igen dem.

Samtidigt tror jag att det är viktigt att vi kämpar för en ökad öppenhet. Vi vet att öppenhet är korruptionens värsta fiende. Internationell forskning visar på ett tydligt samband mellan hög grad av öppenhet i offentliga administrationer och låg grad av korruption. Även det omvända är sant, i slutna förvaltningar är graden av korruption större.

Vi måste jobba med öppenheten på alla nivåer – inom företag, i den offentliga sektorn och inom de politiska partierna.

Det är intensiva dagar i ett kallt och julpyntat Washington. Jag har haft en massa möten med olika think tanks och myndigheter. Talat migration, cyberbrott och kampen mot terrorismen. Counter-terrorism är en hel industri här i USA med tiotusentals, kanske hundratusentals, anställda i en oändlig mängd myndigheter.

Jag talade även om transatlantiskt säkerhetssamarbete på John Hopkins University, ett evenemang ordnat av tankesmedjan Transatlantic Studies. Det blev en intressant diskussion. Du kan läsa mitt tal här.

Vi har också tagit de första stegen i förhandlingarna om ett nytt PNR-avtal (Passenger Name Records, flygpassagerardata) mellan USA och EU. Ett sådant finns ju sedan 2007 men nu ska det omförhandlas. Jag fick mandat att göra det av ministerrådet i torsdags och det handlar om förtydliganden rörande metoder för överföring, definition av terrorism och allvarlig brottslighet, lagringstider och dataskydd. Vi hade ett första möte med Jane Lute som är biträdande inrikesminister och som jag lärt känna som en klok och konstruktiv person. Vi gjorde en första inventering av våra respektive prioriteringar och beslöt att inleda de mer tekniska förhandlingarna i januari. Se vårt gemensamma pressmeddelande här.

Strax börjar det mer formella mötet med justitieminister Eric Holder och inrikesminister Janet Napolitano från amerikansk sida, mig och Viviane Reding från EU-kommissionen samt de belgiska och ungerska justitie- och inrikesministrarna (de förra som nuvarande ordförandeland i EU, de senare som observatörer inför sitt kommande ordförandeskap i vår). Det blir en del diskussion om flygfraktssäkerhet, terrorhot och en längre debatt om dataskydd inför ett övergripande avtal som vi ska förhandla fram med USA. Det sista ansvarar Viviane Reding för.

Dessutom ska vi tala om cybersäkerhet och besluta om en arbetsgrupp som bildas idag. Vi kommer också att på min önskan tala om websidor med barnpornografiskt innehåll. Amerikanerna har nu lovat att intensifiera sitt arbete på hemmaplan och samarbeta med oss för att identifiera och ta bort dessa.

Om en liten stund bär det iväg till flygplatsen för att åka till Washington. Nån julshopping hinns nog tyvärr inte med, men många intressanta möten ska jag klara av. På torsdag har vi det formella ministermötet då vi ska diskutera bl.a dataskydd, terrorismbekämpning, cybercrime, migration och PNR (Passenger Name Records, flygpassagerardata). Dessutom ska jag bl.a tala om europeisk och transatlantisk säkerhet på John Hopkins University, det ska bli spännnade. En del bilatera möten med personer som sysslar med cybersäkerhet och framför allt en lång frukostdiskussion med Migration Policy Institute ser jag särskilt fram emot.

Genom Lissabonfördraget får ju de nationella parlamentet större inflytande; inte minst på mina områden. Det är en reform som jag välkomnar. Igår var jag med om något intressant. Jag var kallad för att ”give evidence” till det brittiska House of Lords. Överhuset har ett mycket ambitiöst EU-utskott som var på besök i Bryssel för att samtala med och fråga ut ett antal personer. För min del handlade det om en dryg timmes ”förhör” om den interna säkerhetsstrategin som kommissionen antog för ett par veckor sedan. Ledamöterna var otroligt pålästa. Det hela var ganska svettigt, de ställde många svåra frågor om kompetens, risk för överlappning, ansvarsnivåer och på sakinnehållet förstås. Det hela ska bli en rappport i början på våren. En mycket intressant övning. Jag önskar att alla nationella parlament var lika intresserade.

Vi har haft rådsmöte igår (migrationsministrar) och idag (justitieministrar). Det var det belgiska ordförandeskapets sista inom mitt område men det återstår ju ännu några veckor innan ungrarna tar över.

Tillsammans med de fyra kommande ordförandeskapen (Ungern, Polen, Cypern och Danmark) hade den belgiska ministern skrivit ett papper om vägen framåt i migrationsfrågorna. Det tar upp allt som vi håller på med – arbetskraftsinvandring genom förslagen om säsongsarbete och överflyttningar av personal inom företag, men också vägar framåt i arbetet med asylpaketet. Det är viktigt att binda upp alla kommande ordförandeskap så att tidtabellen, en gemensam asylpolitik till 2012, kan hållas. Men det återstår som sagt mycket politiskt arbete.

Vi hade även om lång diskussion om situationen i Grekland. Jag är i likhet med många medlemsländer mycket bekymrad över den humanitära situationen där. Vintern börjar komma och många av de flyktingar som fortfarande kommer till Grekland behöver kläder, tak över huvudet,
mediciner och mat. Det finns nästan 10 miljoner euro som Grekland kan be om i humanitärt katastrofbistånd men av någon anledning gör inte de grekiska myndigheterna det. Överlag går arbetet med handlingsplanen i Grekland alldeles för långsamt.

Möten behandlade också PNR (Passenger Name Records, flygpassagerardata). EU-kommissionen har nu fått ett mandat att inleda förhandlingar med USA, Australien och Kanada. Nästa vecka åker jag till Washington och då inleder vi formellt förhandlingarna.

Idag har rådet enhälligt antagit traffickingdirektivet, ett förslag jag la fram i våras. Det är ett stort steg framåt för kampen mot detta avskyvärda brott. Beslutet kommer att bekräftas av Europaparlamentet nästa vecka . Det känns jättebra.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: