Vi har haft rådsmöte igår (migrationsministrar) och idag (justitieministrar). Det var det belgiska ordförandeskapets sista inom mitt område men det återstår ju ännu några veckor innan ungrarna tar över.

Tillsammans med de fyra kommande ordförandeskapen (Ungern, Polen, Cypern och Danmark) hade den belgiska ministern skrivit ett papper om vägen framåt i migrationsfrågorna. Det tar upp allt som vi håller på med – arbetskraftsinvandring genom förslagen om säsongsarbete och överflyttningar av personal inom företag, men också vägar framåt i arbetet med asylpaketet. Det är viktigt att binda upp alla kommande ordförandeskap så att tidtabellen, en gemensam asylpolitik till 2012, kan hållas. Men det återstår som sagt mycket politiskt arbete.

Vi hade även om lång diskussion om situationen i Grekland. Jag är i likhet med många medlemsländer mycket bekymrad över den humanitära situationen där. Vintern börjar komma och många av de flyktingar som fortfarande kommer till Grekland behöver kläder, tak över huvudet,
mediciner och mat. Det finns nästan 10 miljoner euro som Grekland kan be om i humanitärt katastrofbistånd men av någon anledning gör inte de grekiska myndigheterna det. Överlag går arbetet med handlingsplanen i Grekland alldeles för långsamt.

Möten behandlade också PNR (Passenger Name Records, flygpassagerardata). EU-kommissionen har nu fått ett mandat att inleda förhandlingar med USA, Australien och Kanada. Nästa vecka åker jag till Washington och då inleder vi formellt förhandlingarna.

Idag har rådet enhälligt antagit traffickingdirektivet, ett förslag jag la fram i våras. Det är ett stort steg framåt för kampen mot detta avskyvärda brott. Beslutet kommer att bekräftas av Europaparlamentet nästa vecka . Det känns jättebra.

Annonser