Om en liten stund bär det iväg till flygplatsen för att åka till Washington. Nån julshopping hinns nog tyvärr inte med, men många intressanta möten ska jag klara av. På torsdag har vi det formella ministermötet då vi ska diskutera bl.a dataskydd, terrorismbekämpning, cybercrime, migration och PNR (Passenger Name Records, flygpassagerardata). Dessutom ska jag bl.a tala om europeisk och transatlantisk säkerhet på John Hopkins University, det ska bli spännnade. En del bilatera möten med personer som sysslar med cybersäkerhet och framför allt en lång frukostdiskussion med Migration Policy Institute ser jag särskilt fram emot.

Genom Lissabonfördraget får ju de nationella parlamentet större inflytande; inte minst på mina områden. Det är en reform som jag välkomnar. Igår var jag med om något intressant. Jag var kallad för att ”give evidence” till det brittiska House of Lords. Överhuset har ett mycket ambitiöst EU-utskott som var på besök i Bryssel för att samtala med och fråga ut ett antal personer. För min del handlade det om en dryg timmes ”förhör” om den interna säkerhetsstrategin som kommissionen antog för ett par veckor sedan. Ledamöterna var otroligt pålästa. Det hela var ganska svettigt, de ställde många svåra frågor om kompetens, risk för överlappning, ansvarsnivåer och på sakinnehållet förstås. Det hela ska bli en rappport i början på våren. En mycket intressant övning. Jag önskar att alla nationella parlament var lika intresserade.

Annonser