EU har en särskild myndighet för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA), som regelbundet tar fram rapporter på olika områden. Deras senaste rapport om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning är värd att läsa. Den finns här.

Det allra mest uppseendeväckande är att Tjeckien använder vad som på engelska kallas ”phallometric testing” i asylprövning. De män som uppger att de i sitt hemland är förföljda för sin sexuella läggning ombes i vissa fall titta på heterosexuella porrbilder, medan deras fysiska reaktion studeras.

Som ansvarig för asyl- och migrationsfrågor är jag väl medveten om att de skyddsgrunder människor uppges måste undersökas noga, för att fastställa en rättsäker prövning. Men denna typ av kränkande behandling av homosexuella män är i bästa fall medeltida och hör snarare hemma under spanska inkvisitionen än i dagens EU. Metoden är utan tvekan ett intrång i människors privatliv och vilar på högst osäkra antaganden om hur den manliga sexualiteten fungerar. Det finns all anledning att fråga sig om denna behandling är i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det finns regelverk för asylprövning inom EU, som säger att alla bedömningar måste respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande principer EU-lag bygger på. Det finns anledning att granska detta närmare.