Det börjar dra ihop sig till julledighet och idag har vi haft årets sista kommissionssammanträde. De flesta börjar packa ihop och själv går jag på jullov imorgon. Om jag kommer iväg vill säga, det har varit stora problem med flyget här i Bryssel precis som på många andra ställen. Stora mängder snö, kyla och akut brist på avisningsmedel (!) har gjort att flygplatsen här var stängd igår och en stund på morgonen idag. Nu regnar det dock och snön verkar smälta bort så kanske finns det hopp om Göteborgsflyget imorgon.

En av mina allra mest angelägna uppgifter som kommissionär för inrikesfrågor, och en av dem jag känner allra mest för, är kampen mot trafficking. Det är skamligt att denna moderna slavhandel kan förekomma inom EU. Den senaste veckan har vi fått på plats flera viktiga verktyg för att bekämpa denna vidriga brottslighet. I Strasbourg i onsdags röstade Europaparlamentet med mycket stor majoritet för mitt förslag om ett traffickingdirektiv som sätter upp en gemensam definition av brottet, skärper straffen och ökar stödet för offren.

Idag presenterade jag även den anti-traffickingkoordinator som jag anställt på DG Home och som skall samordna det europeiska arbetet med det som görs i medlemsländerna. Vi behöver bli mycket bättre på att integrera fler politikområden i kampen mot trafficking – lagstiftning, polissamarbete, förebyggande arbete, utrikespolitik, migration, utvidgning, grannskapspolitik, mm. Myria Vassiliadou är från Cypern och kommer att börja arbeta senare i vinter med dessa frågor. Jag jär övertygad om att hon blir jättebra.

Tillsammans presenterade vi idag också en ny hemsida som kommissionen lanserar. Där finns information om EU-lagar, relevanta regelverk, information om olika EU-projekt, kontaktinformation i alla medlemsländer, aktuella händelser och konferenser, berättelser från trafficking-offer, nationell lagstiftning och arbete, mm. Förhoppningsvis kan hemsidan vara av intresse för alla som följer traffickingfrågorna. Kolla själv på www.ec.europa.eu/anti-trafficking.

Det känns som ett bra sätt att avsluta detta år som varit oerhört spännande men också ganska tufft. Det är en utmaning att jobba med frågor som rör migration, asyl, gränskontroll, kampen mot organiserad brottslighet, mm. Dessa frågor väcker starka känslor hos många. Anti-traffickingarbetet är jag mest stolt över, men jag är även glad över att vi har kommit igång med arbetet med asylpaketet. Här återstår dock oerhört mycket arbete och situationen i Grekland har inte förbättrats. Den interna säkerhetsstrategin är jag också nöjd med, den tar ett strategiskt grepp på många viktiga säkerhetsfrågor. Jag är också glad över att vi har kunnat avskaffa visumtvånget för invånarna i Albanien och Bosnien, men också Taiwan.

Arbetsbördan inför 2011 lär knappast bli mindre men jag hoppas på några dagars vila bland familj och vänner.
En god jul och ett riktigt gott nytt år önskas alla läsare.