Vid årsskiftet infördes systemet med europeiska terminen, dvs att kommissionen i början på året ska granska medlemsländernas budgetutkast och göra en utvärdering av de viktigaste ekonomiska utmaningarna samt se hur medlemsländerna lever upp till de reformer de åtagit sig. För första gången kommer detta att diskuteras på europeiska rådets toppmöte den 4 februari. Van Rompuy har satt innovation och energi som tema för mötet. Kommissionens papper diskuterade vi i natt på ett extrainsatt kollegiemöte. Det är ett, för kommissionen, ovanligt kortfattat, konkret och tydligt papper. Det lämnar rekommendationer för reformer rörande pensionssystem, arbetsmarknad, forskning, tjänstesektorn, mm. Den ekonomiska situationen i Europa är väldigt allvarlig och det är otroligt viktigt att medlemsländerna nu visar det mod och ledarskap som krävs för att göra nödvändiga reformer så att vi kommer ur krisen.

Idag har vi varit på slottet och deltagit i den belgiska kungafamiljens nyårsmottagning. I det politiska vacuum som råder i Belgien är kungen en av de få fasta punkterna. Sju månader har nu gått sedan valet och ingen ny regering är i sikte. Interimregeringen hanterade skickligt ordförandeskapet och gör det nödvändiga som krävs för att minimalt styra landet, med de begränsningar som en sådan regering har. Kungen har utsett sonderingsmän, samtalsledare, medlare och kontaktpersoner för att bryta dödläget. I måndags avgick den senaste ”försonaren”, Johan Vande Lanotte. Kungen har dock vägrat att acceptera hans avskedsbegäran och istället bett honom ordna ett nytt möte mellan den trolige statsministerkandidaten di Rupo, vallonsk socialist och Bart de Waever, flamländsk nationalist och partiledare för det största partiet. De ska träffas i eftermiddag men något genombrott är knappast att vänta. Dessutom har kungen givit interimregeringen i uppdrag att ta fram en nationell budget med hårda sparkrav och reformer som reducerar budgetunderskottet. Egentligen kan en interimregering inte presentera en budget, men under vissa omständigheter och om parlamentet stödjer det, kan kungen ge sådana befogenheter. Belgiens ekonomi är i riktigt uselt skick och den politiska osäkerheten gör att investerare uteblir. Det är sannerligen ett spännande land.