Idag är jag i Stockholm hela dagen. Strax efter landning är det ”kaffe och kommissionär ” på Kulturhuset. Det är ett arrangemang  jag deltar i några gånger om året runt om i landet och innebär en offentlig kort föreläsning med frågestund över en lunchmacka. Dagens tema är asyl- och migrationsfrågor och att döma av anmälningslistan är intresset stort.

Eftermiddagen ägnas åt interna möten på bl.a. Rikspolisstyrelsen och Rikskrim för att diskutera några aktuella frågor. Senare i helgen bär det av till fjällen, närmare bestämt Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Det är en tradition sedan många år för min del att åka dit och jag ser fram emot det i år också. Om man som jag gillar säkerhetspolitik är det verkligen ”the place to be”. Ett temaområde i år är cyberhot och det ska jag tala om.