Är i Sälen på Folk och Försvar och det är som vanligt fullt med folk och spännande diskussioner. Det är skönt att det finns ett forum att ganska förutsättningslöst diskutera säkerhetspolitik med så många kunniga och engagerade experter från hela Sverige.

Temat under söndagen var cybersäkerhet och cyberbrott. Det fanns en stor enighet om att Sverige är ett högdatoriserat samhälle och därmed mycket sårbart och att vi inte är tillräckligt förberedda för att skydda oss mot diverse it-angrepp.

Jag talade om behovet av europeiskt och internationellt samarbete och vad vi gör på EU-nivå. I det direktiv jag presenterade i våras föreslår vi kriminalisering av botnets, hårdare straff för datorintrång och cyberattacker, samt att vi ska bli bättre på att samarbeta. Varje land måste bygga upp nationella center som kan ge medborgarna råd och hjälp. Vi måste samarbeta bättre med företagen och vi behöver bättre statistik. I den inre säkerhetsstrategi som jag lade fram strax före jul föreslås cybercrime som ett prioriterat område för samarbete. Den senaste tiden har vi också initierat samarbetsgrupper om cyberbrott och säkerhet med såväl USA som Nato. Du kan läsa mitt tal här. Här hittar du även min artikel i söndagens DN som handlar om just vikten av samarbete för att förebygga cyberbrott.

Annonser