I veckan röstades så äntligen patientrörlighetsdirektivet igenom i Europaparlamentet. Arbetet med att få tydliga regler på plats för fri rörlighet för patienter har varit tungrott, och det var en fråga som vi arbetade intensivt med under det svenska ordförandeskapet. Nu har alltså rådet enats och parlamentet röstat igenom förslaget. Det är mycket glädjande att vi äntligen kan öppna upp på riktigt för fri rörlighet även inom vård- och sjukvårdsområdet. Det är en stor valfrihetsreform och det är just detta som EU-samarbetet handlar om.

Annonser