Idag är det den 27 januari, den dagen då Auschwitz befriades för 66
år sedan. Den dagen högtidlighålls världen över som minne över
förintelsens offer. Det är viktigt att aldrig glömma vad som hände
i Hitlers gaskammare, särskilt i dessa tider av ökad intolerans.

Jag är inbjuden att tala vid en ceremoni vid Göteborgs universitet,
ett evenemang som samtliga partier i fullmäktige och Länsstyrelsen
står bakom. Detta är en tradition sedan tio år och dagen är
också ett sätt att hylla demokrati och frihet.

Under besöket i Göteborg träffar jag även åklagare från
internationella åklagarkammaren för att diskutera trafficking och
konfiskering av kriminellas tillgångar. Ett besök på Hvitfeldtska
gymnasiet med en stor aulapresentation ska jag också hinna med.