Idag har jag varit Sveriges EU-kommissionär i precis ett år. Ett år går väldigt fort. Det är nästan svindlande att titta tillbaka på de senaste tolv månaderna. Den personliga resan är förstås enorm. Visserligen hade jag en rätt bra bild av Europapolitiken redan innan jag blev kommissionär, med erfarenhet av arbete både som EU-minister och i Europaparlamentet, men att vara kommissionär är något annat. Inte minst om man har så kontroversiella frågor som jag har.

Något av det första jag gjorde när jag tillträdde, och som jag med stolthet ser tillbaka på, är mitt förslag för att stärka arbetet mot människohandel. Förslaget innebär bättre skydd av offren samt skärpta och mer enhetliga straff för förövarna. Såväl Europaparlamentet som rådet ställde sig bakom förslaget före jul, vilket är nästan rekordsnabb hantering av ett kommissionsförslag.

Andra frågor tar betydligt längre tid som till exempel att få till stånd en gemensam asyl- och migrationspolitik inom EU. Medlemsländerna har satt som mål att enas om en gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik redan 2012, men det återstår mycket jobb innan alla är överens. Asylsökande utsätts för ett grymt lotteri när de kommer till EU eftersom asylansökningar behandlas på olika sätt i olika länder. Jag kommer att fortsätta arbeta för ett mer enhetligt asylsystem inom EU, men också för att öka möjligheterna för människor att komma hit på laglig väg. För trots hög arbetslöshet på många håll i Europa pekar all statistik på att vi inom bara ett par år kommer att vara beroende av invandrad arbetskraft för att kunna upprätthålla vår välfärd inom EU.

Det har varit ett väldigt intensivt år, och kanske ett tuffare debattklimat än jag förväntat mig. Samtidigt är det en förmån att få arbeta med så viktiga frågor som verkligen påverkar människors vardag. I min årskrönika kan du läsa mer om vad jag gjorde förra året.

I skrivande stund befinner jag mig i Rumänien för att träffa ministrar och NGO:s och i kväll går resan vidare till Bulgarien. Det ser ut att bli ett minst lika intensivt andra år som kommissionär.