Onsdagar börjar alltid med vårt kommissionsmöte och idag var det ett
späckat sådant. Vi talade bl.a. om Kroatien som nu börjar närma sig
slutet på sina förhandlingar. Ett av de svåraste kapitlen är nr 23 som
handlar om kampen mot korruptionen och ett fungerande rättsväsende.
Detta brukar vara det svåraste för ganska unga demokratier. Den
rapport som min kollega Stefan Füle presenterade idag visar att
Kroatien gjort stora framsteg, men att det återstår en del. Vi vill
absolut undvika att igen ha den typ av kontrollmekanismer som
fortfarande Bulgarien och Rumänien har (CVM) och som nu försenar
dessa länders Schengeninträde. Kroatien vill avsluta förhandlingarna
till sommaren. Vi får se, det är viktigt att alla kriterier verkligen
är uppfyllda först.

Vi talade också om toppmötet den 11 mars. Euroländerna skall då
träffas för att diskutera ekonomisk samordning och nu kallas alla
medlemsländer för att diskutera situationen i Libyen och övriga Nordafrika.
Vi diskuterade element i en ny grannskapspolitik som stöttar
reformkrafterna men också långsiktigt bidrar till demokrati och
utveckling i regionen.

Situationen I Libyen är dramatisk, Khadaffis styrkor tar nu tillbaka
områden som rebellerna kontrollerat. Det finns risk att det blir ett
långvarigt inbördeskrig. Jag läste att Libyen igår uteslöts ur
FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det var inte en dag för
tidigt!

Gränsen mellan Tunisien och Libyen är under enormt tryck, 140 000
personer är nu där och FN har utlyst katastroftillstånd. Det är i
huvudsak tunisiska och afrikanska medborgare, många utan pass eller id-
handlingar. Kommissionen skickar assistans dit och min kollega
Kristalina Georgieva är på väg. Det behövs filtar, tält, medicinsk
utrustning, mat och transporter för att evakuera och transportera
folk. Det är viktigt att alla ställer upp, detta är Europas
grannområde och en historisk utveckling som alla medlemsländer måste
stödja.

Naturligtvis talade vi också om eurogruppens möte och den
konkurrenspakt som förhoppningsvis ska antas då.