Inom mitt ansvarsområde har jag ett antal europeiska myndigheter. Europol och Frontex är kanske de mest kända, och med dem har jag har nästan daglig kontakt. Men jag är också ansvarig för CEPOL, som ansvarar för polisutbildning, EMCDDA, byrån för narkotikainformation och det helt nybildade asylstödkontoret EASO i Valetta. Idag har jag träffar Mr Banfi, chef för CEPOL, och Robert Visser chef för EASO. Med Visser talade vi förstås om situationen i Grekland där EASO har ett expertteam som hjälper till att stödja den grekiska regeringen.

Nu på eftermiddagen har jag haft en långt möte med ECRE, ett samordningsorgan för europeiska flyktingorganisationer. Vi talade om situationen i Libyen och Tunisien och hur vi kan samarbeta i nordafrika men också i Europa om det skulle komma stor flyktingvågor hit. Några hundra personer har kommit till Lampedusa de senaste dagen men de stora strömmarna kommer fortsatt till Tunisien där situationen är kaotisk.