Jag är i Göteborg idag med integrationsminister Erik Ullenhag. Vi besökte ett företag som deltar i ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att under tre år skapa minst hundra nya jobb för försörjningsstödstagande människor i Kortedala och Bergsjön i Östra Göteborg, där det bor många människor med invandrarbakgrund. Projektet kallas Projekt 100 och är delfinansierat av EU. Under vårt företagsbesök träffade vi människor som fått jobb via detta mycket positiva initiativ.

Jag deltog också i ett allmänt seminarium om vägen framåt mot en gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik och hur svårt det är att få medlemsländerna att komma överens om dessa frågor. Mer än 130 personer kom till arrangemanget som hölls på Göteborgs stadsbibliotek och de ställde många intressanta frågor om svensk och europeisk flyktingpolitik. Men också om läget i Nordafrika. Jag är glad att FN:s säkerhetsråd beslutade i går kväll om en flygförbudszon över Libyen, och om att sätta in alla medel för att skydda den libyska civilbefolkningen. Jag följer utvecklingen i regionen timme för timme.