På dagens kommissionsmöte i Strasbourg antog vi bl a en viktig kommunikation om integration av romer. Romernas situation är beklämmande i många delar av Europa och vi minns alla händelserna i Frankrike i somras. Det förde dock det goda med sig att romernas situation på allvar hamnade på EU:s agenda och nu under det ungerska ordförandeskapet har särskilt integration av romer fått hög prioritet.

I förslaget som antogs idag uppmanas medlemsländerna att sätta upp tydliga integrationsmål för romer och en bättre struktur för övervakning av medlemsländernas integrationsinsatser föreslås. När det gäller integration sköts det bäst på lokal nivå men samtidigt finns det ett behov av samarbete, erfarenhetsutbyte och ett indikatorsystem som sätter press på medlemsländerna på EU-nivå. Nu är det upp till varje land att införa de nödvändiga åtgärderna. Situationen ser ju olika ut i olika länder, men den här kommunikationen är oerhört viktig som ett påtryckningsmedel på hela EU att ta romernas situation på allvar och se till att dessa 12 miljoner människor också behandlas som det de är: europeiska medborgare.