You are currently browsing the monthly archive for maj 2011.

År 2002 bildades Afrikanska Unionen (AU) med 53 medlemsländer (alla länder i Afrika utom Marocko pga Västsaharafrågan). AU jobbar med att försöka samordna afrikanska synpunkter och intressen, stödja demokrati, good governance och ekonomisk och social utveckling av kontinenten. Det finns naturligtvis många olika åsikter men AU utvecklas till ett allt mer intressant forum. Deras organisation påminner om EU:s med ett råd, en parlamentarisk församling och en kommission. De har sitt säte i Addis Abeba i Etiopien.

EU-kommissionen och AU:s kommission träffas en gång om året och denna gång har vi möte i Bryssel. Idag har vi haft möten kommissionärer emellan i olika kluster. Jag har framför allt diskuterat migration, visumfrågor och situationen i Libyen.

Två positiva saker hände den här helgen – Barca vann Champions League och Malta röstade ja till skilsmässa. Malta är det enda landet i världen, tillsammans med Filippinerna där skilsmässa är förbjudet. Genom helgens folkomröstning kan Malta bli ett ”normalt” europeiskt land i detta avseende och det är välkommet.

Det är svettigt på kontoret idag, temperaturen utomhus visar på 31°C grader och det blir nog åskoväder ikväll.

Idag har jag deltagit i en årlig dialog med religiösa samfund som Barroso bjuder in till, tillsammans med rådets ordförande Herman van Rompuy och Europaparlamentets talman Jerzy Buzek. Det var representanter från protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkan i Europa, judiska församlingar, muslimska och en ledamot som representerade Europas buddister. Temat för diskussionerna var tolerans och demokrati och vi talade främst om effekterna av händelserna i Nordafrika. Det var intressant, samtliga representanter betonade vikten av respekt för minoriteter och tolerans i omvälvningarna, samt inte minst behovet av att stärka kvinnornas roll i de länder som nu tar sina första steg mot demokrati.

Jag har också haft möte med Serbiens inrikesminister som är på besök i Bryssel. Vi talade naturligtvis om arresteringen av Mladic och effekterna av detta. Om allt går väl skickas han till Haag i slutet på veckan. Vi talade också om visumliberaliseringen och om den serbiska regeringens arbete mot organiserad brottslighet och korruption.

Har tillbringat hela dagen i vackra Ljubljana i Slovenien. Slovenien är ett land som är mycket aktivt i de frågor som jag ansvarar för så det är viktigt att ha en intensiv dialog med ministrarna här. Förutom möten med inrikesministern och justitieministern hann jag också med studiebesök på Sloveniens asylcenter samt deras National Centre of Investigation som jobbar med organiserad brottslighet och ekobrott. Jag träffade chefen för landets antikorruptionskommission och vi talade om det korruptionsförslag som jag presenterar om tio dagar. Han gav en del väldigt värdefulla tips.

Borut Pahor är Sloveniens premiärminister och vi har varit kollegor i Europaparlamentet så honom känner jag väl. Vi satt bl a i Kroatienutskottet tillsammans så vår diskussion handlade naturligtvis mycket om Kroatien och sluttampen på deras medlemskapsförhandlingar. Vi talade också generellt om situationen på västra Balkan och de regionala konsekvenserna av arresteringen av Mladic igår. Överlag handlade dagens diskussioner mycket om Kroatien men också om visum, Schengen, asylpaketet och situationen i Nordafrika.

Slovenien har en folkomröstning nästa vecka om ett paket syftande till tuffa men nödvändiga pensionsreformer. Det ser tufft ut enligt opinionsundersökningar.

Jag har sedan länge drivit på för att EU ska utveckla nära relationer till sina östra och södra grannar. Genom ett närmare samarbete med våra grannländer kan förhoppningsvis demokratin öka. Den nya grannskapspolitiken som kommissionen antog i veckan är därför oerhört viktig. Den sänder en tydlig signal om att EU är öppet för att knyta länderna närmare. Samtidigt som vi erbjuder en mer generös handelspolitik ställs tydligare krav på demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomiska reformer. I denna långsiktiga strategi ingår även samarbete på mina områden, vilket handlar om att öka möjligheten för människor att resa och utbyta erfarenheter, det handlar bl.a. ökat visumsamarbete och fler visumlättnadsavtal samt ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring till EU. Läs mer om grannskapspolitiken här.

Nyheten från Belgrad om att Mladic har tillfångatagits är oerhört positiv. Att en av de värsta krigsförbrytarna från Balkankrigen nu kan ställas inför rätta är ett stort steg framåt i försoningsprocessen och visar på mod och ledarskap från den serbiska regeringen. Jag har följt presskonferenserna noga under eftermiddagen.

I övrigt har det utöver interna möten varit en dag ägnad åt besöksgrupper. Varje dag tar någon av mina medarbetare emot besöksgrupper från Sverige och jag försöker träffa dem så ofta det går. Idag samtalade jag med den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen från Göteborg under ledning av Anneli Hultén. Lite senare var en grupp från Miljöpartiet här. Med båda grupperna blev det långa diskussioner om asyl och migration samt om romer.

Idag har jag varit i Haag hela dagen. Jag har träffat integrationsministern, invandrarministern och EU-ministern. Dessutom var jag på en slags hearing i   andra kammaren med ledamöter från asyl- och migrationsutskottet. Jag passade också på att besöka Europol och Eurojust som båda har sitt säte i Haag. 

Den politiska debatten i Nederländerna handlar väldigt mycket om asyl- och migrationsfrågor, inte minst på grund av de uppgörelser som minoritetsregeringen har gjort med PVV, Geert Wilders parti. Framför allt fick jag många frågor kring direktivet om familjeåterförening som regeringen vill riva upp på flera punkter. Enligt Stockholmsprogrammet ska kommissionen lägga fram ett diskussionspapper, en så kallad grönbok, i detta ämne. Vi förbereder nu för ett sådant papper till hösten och i det avseendet var det intressant att höra de holländska synpunkterna. 

Denna fullspäckade dag inleddes med ett kommissionsmöte där vi antog tre dokument på mitt område: migration.

Det första dokumentet gäller EU:s regler för visum. Jag vill göra det lättare för människor att komma till EU. Visumlättnader är fantastiska och de möjliggör för människor att kunna resa och hälsa på släkt och vänner i EU utan att behöva köa i timtal för att få visum. Men för att kunna ge fler länder visumlättnader måste vi vara säkra på att systemet inte utnyttjas och att visumfriheten inte används felaktigt. Idag kan det ta upp till flera år att återinföra visumtvång i fall av missbruk – och dessutom tar det lång tid för det berörda landet att på nytt ansöka om visumlättnader om, eller när, situationen förändras. Det är varken flexibelt eller effektivt. Därför har jag idag föreslagit att man under särskilda förhållanden ska kunna införa visumtvång som en sista utväg vid akuta situationer. Det är min förhoppning att det aldrig kommer att behöva användas men om möjligheten inte finns att fatta snabba beslut så kommer det vara svårare att ge nya länder visumfrihet.

Det andra dokumentet som antogs idag är ett meddelande om dialog med länderna kring södra Medelhavet. Vi befinner oss nu i ett historiskt skede i att stötta dessa länder i sin demokratiska utveckling. Efter mina besök i Kairo och Tunis tidigare i våras har kommissionen inlett dialoger med Egypten och Tunisien om migration, rörlighet och säkerhet. Näst på tur står Marocko och förhoppningsvis kommer vi att få så kallade mobilitetspartnerskap med fler länder i Nordafrika framöver. Hand i hand med detta förslag kommer vi i morgon även att presentera den nya europeiska grannskapspolitiken. Den grannskapspolitik som gäller idag togs fram 2004 och mycket har hänt sedan dess. Idag antog vi också en rapport om utvecklingen på migrationsområdet det senaste året, som du finner här. Jag gav en kort presskonferens idag om förslagen och den kan du se här.

Därefter deltog jag i ett seminarium i Europaparlamentet, som Alf Svensson anordnade, där ECPAT presenterade sin senaste bok kring ett tema som ligger mig allra närmast om hjärtat, sexuella övergrepp på barn. Nu ska jag vidare till ett nytt möte och lite senare ska jag förbereda mig inför min resa till Nederländerna i morgon.

Började dagen med att tala på European Integration Forum. Det är ett årligt återkommande evenemang som ordnas av kommissionen, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Det samlar personer från olika lokala myndigheter, frivilligorganisationer och kommunala representanter. Det är ett bra tillfälle att höra om olika integrationsprojekt runt om i EU. Kommissionen planerar ett meddelande om några månader om just integration och tanken är att det ska bygga på lokala erfarenheter och metoder som kan spridas i resten av EU. Kommissionen ska naturligtvis inte integrera nytillkomna invandrare i Europa men vi kan spela en roll för att sprida erfarenheter och praxis.

Jag har också hunnit med att träffa den svenska EU-ministern Birgitta Ohlsson. Vi pratade om ett antal aktuella frågor och hann också med lite allmänt skvaller. Allmänna rådet har möte idag så det var därför hon var i stan. Eftermiddagen i övrigt fylldes med några besöksgrupper, bland annat ett kort möte med en grupp moderater från justitieutskottet som är i Bryssel samt en stor grupp folkpartister från Stockholm som också var på studiebesök. Dessutom har jag rivit av några intervjuer med några holländska tidningar. Jag ska till Haag på onsdag och träffa ministrar och parlamentariker och de har alla starka synpunkter på EU:s migration och asylpolitik. Tuffa debatter är att vänta.

I morse hade jag ett oerhört intressant möte med the Association of European Businesses som samlar 600 europeiska företag som är verksamma i Ryssland. De berättade helt absurda saker om hur svårt det är med tillstånd och byråkrati för deras anställda från Europa. De får inte röra sig fritt i landet, registreringen är oerhört omständlig, företagen måste ansöka om kvoter minst ett år i förväg, de anställda måste genomgå läkarkontroller i varje oblast/region mm. Många av dessa regler härstammar från kommunisttiden och även om det skett förbättringar i lagstiftningen på senare tid, så återstår mycket att göra. Vi har ju nu bestämt att inleda ett mer formellt migrationssamarbete med ryssarna och arbetskraftinvandring oss emellan är en viktig punkt att ta upp. Här finns mycket att göra.

Idag ordnas i St Petersburg det första International Legal Forum. Det är tänkt att bli ett regelbundet återkommande event och sägs vara ett initiativ av president Medvedev. Det samlade justitieministrar, jurister, representanter från internationella organisationer m.fl. Tanken är att diskutera viktiga rättsprinciper och bättre tillnärmning av rättssystemen i världen. Mötet öppnades av presidenten som höll ett långt och ganska spirituellt tal om behovet av ett fungerande rättssystem. Han sade alla de rätta sakerna och var mycket öppen med bristerna i det ryska rättsväsendet.

Därefter följde en paneldiskussion där jag medverkade tillsammans med bland annat Torbjörn Jagland, generalsekreterare för Europarådet, Akira Kawamura, ordförande i the International Bar Association och Valery Zorkin, ordförande i den ryska författningsdomstolen. Jag talade om korruption.

Den ryske presidenten, som själv är jurist, verkar vara angelägen om att verkligen reformera Ryssland. Han talade flera gånger om behov av internationella standarder, kampen mot korruption och ett öppet investeringsklimat. Men bristerna är många och det återstår mycket för att t.ex. stärka domarnas oberoende. Korruption och mutor är omfattande och det finns många fall av mord och våld mot journalister och MR-aktivister där ingen ställts inför rätta. Flera reformer har gjorts men det går trögt och är långt ifrån tillfredställande.

Det stora samtalsämnet är förstås vem som kommer att kandidera, och därmed bli vald , till nästa presidentval i mars nästa år. Blir det Putin eller Medvedev? Ingen vet, utom de.

Idag väcktes åtal mot 23 kvinnor och en man som på sannolika skäl misstänks för barnpornografibrott. Detta är ett stort fall i Sverige och det får särskild uppmärksamhet då det handlar om så många kvinnor.

Det förslag som jag presenterade förra året om att skärpa straffen för sexuella övergrepp mot barn är nu i slutskedet av förhandlingarna med rådet och parlamentet. Jag hoppas att vi snarast ska kunna enas kring detta förslag. Förslaget innehåller olika verktyg som gör det lättare att bekämpa dessa brott, t.ex. ska det vara möjligt att åtala för grooming (att ta kontakt med barn i syfte att utnyttja dem sexuellt) och att lagföra s.k. ”sexturister” i EU även om brottet begåtts utanför unionen. I förslaget ingår också att medlemsländerna förutom att göra allt för att stänga ner barnpornografiska webbsidor också, när detta inte är möjligt t.ex. för webbsidor som finns på webbplatser utanför EU, ska hitta sätt att blockera tillgången till dem. Detta sker sedan många år i bl.a. Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Italien. I förslaget ingår även att de som utsatts för brott ska skyddas från ytterligare trauman som kan bli följden av förhör med brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, eller av att uppträda offentligt i domstol. De ska också få kostnadsfri hjälp av en advokat.

Åtgärderna i förslaget är förmodligen en klen tröst för alla som drabbats av dessa ohyggliga övergrepp men det är hög tid att visa att vi menar allvar med att sätta stopp för sexuella övergrepp. Förhandlingarna kring dessa frågor pågår alltså för fullt.

Två gånger om året träffar jag, tillsammans med det roterande ordförandeskapet, de ryska inrikes- och justitieministrarna för att diskutera gemensamma frågor. Idag är vi i vackra Sankt Petersburg. Vi har talat om kampen mot organiserad brottslighet, inte minst trafficking, narkotikaproblem i Afghanistan, juridiskt samarbete, migration och asylfrågor samt naturligtvis visumfrågor. Sedan många år diskuterar vi visumfrågor med ryssarna och flera visumlättnader har införts sedan 2003. För full visumfrihet återstår en hel del men vi är nu nästan överens om vilka åtgärder som ska till.

Från EU är vi också oroliga för bristerna i rättsväsendet i Ryssland. Jag tog upp frågan om att framstående journalister och MR-aktivister mördats och att ingen har ställts inför rätta för morden. Även det mystiska Magnitsky-fallet tog jag upp och vädjade till justitieministern att han ser till att klarhet bringas i det.

Kvällen avslutades på Mikhailovskyoperan och en fantastisk föreställning av baletten Spartacus. Det var till och med en levande tiger på scenen.

Kommissionen antog idag ett direktiv om brottsofferskydd. I dagsläget finns det stora skillnader inom EU i fråga om hur brottsoffer behandlas och vilket skydd de får. Direktivet innebär att samma skydd ska gälla oavsett var i EU man befinner sig. Samtliga 27 medlemsländerna ska därmed se till att brottsoffren behandlas med respekt, får information om sina rättigheter och hjälp att delta i rättegången samt skydd när polisen utreder brottet och i samband med rättegång. I alla medlemsländer ska även särskilt utsatta brottsoffer identifieras och erbjudas lämpligt skydd. Läs mer om förslaget här.

Vi diskuterade vidare planerna på att stärka Schengen och hur vi ska se till att utvärderingen och tillämpningen förbättras. Det finns en stark oro för att enskilda medlemsländer nu allt mer använder de oklarheter som finns för att av olika skäl hänvisa till att gränskontroller behövs.

Vi pratade också om Kroatien som nu har stängt 30 av 35 förhandlingskapitel och börjar närma sig ett avslut i anslutningsförhandlingarna. För min del är jag engagerad i förhandlingarna kring kapitel 23 och det arbete som återstår där handlar främst om korruption. Kroatien har gjort stora framsteg och allmänna rådet kommer att diskutera läget nästa vecka och kanske enas om ett preliminärt anslutningsdatum undre förutsättningarna att förhandlingarna kan avslutas i sommar. Spännande.

Imorgon bär det av till Sankt Petersburg för möte med Rysslands justitieminister. Det är det mötet vi har två gånger om året och på dagordningen står som vanligt visumfrågor men också migration, kampen mot korruption, narkotika och gränsöverskridande brottslighet. Mötet följs av en stor konferens om rättsäkerhet och juridiskt samarbete som öppnas av president Medvedev. En mycket stor mängd inrikes- och justitieministrar från världens alla hörn kommer att medverka.

Idag är det den internationella dagen mot homofobi och transfobi. Det är fruktansvärt att homosexualitet fortfarande är brottsligt på många håll i världen. I hela sju länder, däribland Iran, Sudan och Nigeria är det till och med förenat med dödsstraff. Detta är också ett av de många skäl människor har som söker asyl i EU – för att få skydd från förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Men inte heller inom EU respekteras homosexualitet fullt ut, trots Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna där alla människors lika värde och rätt till likabehandling slås fast.

Vi vet att Pridefestivaler ibland ställs in och att det förekommer såväl diskriminering som våld mot homosexuella i de flesta länder. Ett mycket allvarligt exempel på övergrepp finns i Tjeckien där man använder vad som på engelska kallas ”phallometric testing” i asylprövning, vilket EU:s myndighet för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA), uppmärksammade i en rapport förra året. De män som uppger att de i sitt hemland är förföljda för sin sexuella läggning ombes i vissa fall titta på heterosexuella porrbilder, medan deras fysiska reaktion studeras. Det är en rent medeltida metod och en stor kränkning av individens rätt till privatliv. Så fort vi fick reda på detta kontaktade vi de tjeckiska myndigheterna, och vi väntar nu på ytterligare information från Tjeckien för att se om vi kan driva frågan vidare. Att det är politiskt oacceptabelt är dock helt klart.

Vi har en lång väg kvar innan vi kan säga att vi lever i ett helt tolerant Europa – ett Europa som både i teori och praktik bygger på respekten för alla människors lika värde. Just detta, respekten för människors olikheter och lika värde, är själva drivkraften bakom mitt politiska engagemang. Jag kan bara konstatera att det inte är svårt att hitta motivation för att fortsätta det strävsamma arbetet att försöka göra EU mer liberalt.

Vi har nu undersökt den danska överenskommelsen om att öka närvaron vid gränserna närmare. Förslaget handlar om att inrätta en permanent kontroll vid den danska tullen av varor för att komma åt kriminalitet. Som sådant har det inte direkt påverkan på Schengen, som endast reglerar personer. Men på det sätt som förslaget är utformat dvs att det ska vara en permanent förstärkning vid gränsen av tullpersonal och polis samt videoövervakning så är det högst tveksamt om detta inte syftar till gränskontroll vilket i sådana fall innebär att det varken är i linje med Schengenöverenskommelsen eller själva Schengenandan. Det är även tveksamt utifrån vår överenskommelse i EU-fördraget om fri rörlighet av varor. Enligt fördraget får man inte ha systematiska kontroller av varor eller personer.

Barroso talade tidigare idag med danska statsministern och kommissionen har nu även skickat brev till danska regeringen för ytterligare klargörande. Det är nu väldigt viktigt att den danska regeringen i samråd med kommissionen ser över förslaget på nytt i ljuset av våra invändningar. Vi står redo att hjälpa till men vi kommer också att ta de åtgärder som behövs för att garantera respekten för våra europeiska överenskommelser.

Rådsmötet idag handlade framförallt om meddelandet om migration som jag presenterade förra veckan. Det var glädjande att få stöd från medlemsländerna och höra att det finns en samlad syn kring de åtgärder vi måste ta och att vi måste jobba långsiktigt.

Så gott som alla medlemsländer delar min syn att Schengen är en enastående skapelse som vi på alla sätt skall slå vakt om och att samarbetet behöver stärkas. Framför allt behöver vi förbättra övervakningen och utvärderingen samt identifiera vilka verktyg som finns till hands för att stötta ett medlemsland i svårigheter. Detta har ju också kommissionen förslagit redan i november förra året. Men många pekade på att det finns vissa oklarheter kring under vilka omständigheter som gränskontroller tillfälligt kan införas enligt dagens regelverk och att det här behövs klargöranden. Om det ska ske en förändring i suspenderingsklausulen är det för mig väldigt viktigt att beslut om tillfällig suspendering fattas gemensamt, på europeisk nivå. Men tyvärr vill många medlemsländer behålla möjligheten att ensidigt besluta detta, vilket kan leda till att enskilda stater töjer på reglerna. Här återstår en hel del arbete att göra.

Många av frågorna i pressrummet handlade idag om den danska överenskommelsen om att stärka tullkapaciteten. Det är ännu för tidigt att uttala sig om det då vi fick beskedet igår och nu måste studera den legala aspekten av överenskommelsen både noggrant och skyndsamt. Men det är klart att det i dagsläget uppfattas provocerande att säga att ett land ska införa gränskontroller och vi ska naturligtvis noga analysera om förslaget är i linje med Schengenreglerna.

Även det fortsatta arbetet med att avsluta förhandlingarna kring det gemensamma asylsystemet diskuterades. Medlemsländerna är fortfarande oeniga i många frågor men en majoritet uttryckte en vilja att kompromissa för att försöka hitta en lösning innan 2012 som Europeiska rådet har krävt. Det är inte rimligt att vi har så stora skillnader mellan medlemsländerna och det är varken rättssäkert eller effektivt. Jag ska nu ta fram förslag på hur vi ska gå vidare med förhoppningen att få ett principbeslut på nästa rådsmöte i juni.

Efter mötet hade jag bjudit in till en stor konferens med alla medlemsländerna, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, UNHCR och IOM om Malta och om flyktingarna från Libyen. Enligt UNHCR handlar det om ca 8000 personer från Libyen som behöver skydd samt hjälp för vidarebosättning för ca 1000 som har kommit till Malta. UNHCR ber om internationell hjälp och Australien, USA, Canada samt Argentina har redan erbjudit sig att hjälpa till. Alla medlemsländer i EU har ännu inte bidragit men vi fick under mötet ihop till nära 1000 platser totalt (varav Norge tar nästan en tredjedel!). Det är inte illa, men naturligtvis inte tillräckligt. Jag hoppas att även resterande medlemsländer kan visa solidaritet med Malta och med flyktingarna från Libyen.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

  • RT @MalmstromEU: Sign up to hear the discussion on critical minerals, the need for a raw material alliance and our dependence on China with… 4 minutes ago
  • Sign up to hear the discussion on critical minerals, the need for a raw material alliance and our dependence on Chi… twitter.com/i/web/status/1… 28 minutes ago
  • RT @JadeGrandin: «Sur le gaz russe, oui, les Allemands, et d’autres, ont été naïfs, dit Cecilia @MalmstromEU. Peut-être que nous l’avons ét… 30 minutes ago
  • RT @JadeGrandin: ... «L’ouverture des 27 Etats-membres a fait de l’Europe l’endroit du monde où nous sommes les plus riches, les plus heure… 30 minutes ago
  • RT @_AnabelG: Can globalization be reshaped to accommodate legitimate national concerns while maintaining trade as an engine of green, incl… 31 minutes ago

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: