På kommissionsmötet i morse antog vi ett meddelande om migration, som jag har skrivit om i tidigare inlägg. I meddelandet ges en samlad bild av alla aspekter på migrationsområdet: vikten av en gemensam asylpolitik, gränser, visumfrågor, integration, arbetskraftsinvandring, Schengen etc. Efter mötet höll jag en presskonferens där det nästan uteslutande kom att handla om Schengensamarbetet. Schengen har ju de senaste dagarna hamnat i fokus genom tvisten mellan Italien och Frankrike.

Schengen som är ett område utan gränser, är en fantastisk framgång som ger människor möjlighet att resa runt i Europa på ett sätt som var helt otänkbart tidigare. Samarbetet har även ett stort ekonomiskt värde då det bl.a. innebär att lastbilar med export/importvaror inte behöver stå i timslånga gränskontroller.

För att detta ska fungera måste det finnas en tillit mellan medlemsländerna och de måste följa reglerna i överenskommelsen. Det bygger också på att medlemsländerna har en välfungerande kontroll av EU:s yttre gränser.

Det har dock tidigare, och kan på nytt, uppstå situationer där en ordentlig kontroll av de yttre gränserna inte är möjlig för ett medlemsland, eller situationer då medlemsländer av någon anledning inte längre litar på att överenskommelserna följs. Jag anser inte att 20 000 tunisiska migranter är ett sådant tillfälle då Schengen bör suspenderas.

Kommissionen anser däremot att det finns en del som behöver göras för att ytterligare stärka samarbetet. En sådan sak är bättre uppföljning och oberoende utvärdering av hur Schengen efterlevs i medlemsländerna, något som saknas idag. Jag lade ett förslag om detta förra året. Jag menar också att vi behöver ta fram tydliga riktlinjer för hur Schengen ska implementeras.

Även om medlemsstaterna lever upp till sina åtagande enligt överenskommelsen kan det uppstå situationer då trycket på ett land blir för stort. I mycket speciella fall kan det därför behöva finnas en möjlighet att temporärt kunna införa gränskontroller. Det ska i sådana fall vara ett gemensamt beslut av EU-länderna, under kommissionens överinseende. Just för att undvika att enskilda medlemsländer ger efter för internt tryck eller populistiska strömningar är det viktigt att dessa extraordinära omständigheter är tydligt definierade och att beslut fattas på europeisk nivå.

Läs gärna meddelandet här och här är talet jag höll på presskonferensen.

Annonser