Vi har nu undersökt den danska överenskommelsen om att öka närvaron vid gränserna närmare. Förslaget handlar om att inrätta en permanent kontroll vid den danska tullen av varor för att komma åt kriminalitet. Som sådant har det inte direkt påverkan på Schengen, som endast reglerar personer. Men på det sätt som förslaget är utformat dvs att det ska vara en permanent förstärkning vid gränsen av tullpersonal och polis samt videoövervakning så är det högst tveksamt om detta inte syftar till gränskontroll vilket i sådana fall innebär att det varken är i linje med Schengenöverenskommelsen eller själva Schengenandan. Det är även tveksamt utifrån vår överenskommelse i EU-fördraget om fri rörlighet av varor. Enligt fördraget får man inte ha systematiska kontroller av varor eller personer.

Barroso talade tidigare idag med danska statsministern och kommissionen har nu även skickat brev till danska regeringen för ytterligare klargörande. Det är nu väldigt viktigt att den danska regeringen i samråd med kommissionen ser över förslaget på nytt i ljuset av våra invändningar. Vi står redo att hjälpa till men vi kommer också att ta de åtgärder som behövs för att garantera respekten för våra europeiska överenskommelser.