Idag är det den internationella dagen mot homofobi och transfobi. Det är fruktansvärt att homosexualitet fortfarande är brottsligt på många håll i världen. I hela sju länder, däribland Iran, Sudan och Nigeria är det till och med förenat med dödsstraff. Detta är också ett av de många skäl människor har som söker asyl i EU – för att få skydd från förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Men inte heller inom EU respekteras homosexualitet fullt ut, trots Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna där alla människors lika värde och rätt till likabehandling slås fast.

Vi vet att Pridefestivaler ibland ställs in och att det förekommer såväl diskriminering som våld mot homosexuella i de flesta länder. Ett mycket allvarligt exempel på övergrepp finns i Tjeckien där man använder vad som på engelska kallas ”phallometric testing” i asylprövning, vilket EU:s myndighet för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA), uppmärksammade i en rapport förra året. De män som uppger att de i sitt hemland är förföljda för sin sexuella läggning ombes i vissa fall titta på heterosexuella porrbilder, medan deras fysiska reaktion studeras. Det är en rent medeltida metod och en stor kränkning av individens rätt till privatliv. Så fort vi fick reda på detta kontaktade vi de tjeckiska myndigheterna, och vi väntar nu på ytterligare information från Tjeckien för att se om vi kan driva frågan vidare. Att det är politiskt oacceptabelt är dock helt klart.

Vi har en lång väg kvar innan vi kan säga att vi lever i ett helt tolerant Europa – ett Europa som både i teori och praktik bygger på respekten för alla människors lika värde. Just detta, respekten för människors olikheter och lika värde, är själva drivkraften bakom mitt politiska engagemang. Jag kan bara konstatera att det inte är svårt att hitta motivation för att fortsätta det strävsamma arbetet att försöka göra EU mer liberalt.