Två gånger om året träffar jag, tillsammans med det roterande ordförandeskapet, de ryska inrikes- och justitieministrarna för att diskutera gemensamma frågor. Idag är vi i vackra Sankt Petersburg. Vi har talat om kampen mot organiserad brottslighet, inte minst trafficking, narkotikaproblem i Afghanistan, juridiskt samarbete, migration och asylfrågor samt naturligtvis visumfrågor. Sedan många år diskuterar vi visumfrågor med ryssarna och flera visumlättnader har införts sedan 2003. För full visumfrihet återstår en hel del men vi är nu nästan överens om vilka åtgärder som ska till.

Från EU är vi också oroliga för bristerna i rättsväsendet i Ryssland. Jag tog upp frågan om att framstående journalister och MR-aktivister mördats och att ingen har ställts inför rätta för morden. Även det mystiska Magnitsky-fallet tog jag upp och vädjade till justitieministern att han ser till att klarhet bringas i det.

Kvällen avslutades på Mikhailovskyoperan och en fantastisk föreställning av baletten Spartacus. Det var till och med en levande tiger på scenen.