Idag väcktes åtal mot 23 kvinnor och en man som på sannolika skäl misstänks för barnpornografibrott. Detta är ett stort fall i Sverige och det får särskild uppmärksamhet då det handlar om så många kvinnor.

Det förslag som jag presenterade förra året om att skärpa straffen för sexuella övergrepp mot barn är nu i slutskedet av förhandlingarna med rådet och parlamentet. Jag hoppas att vi snarast ska kunna enas kring detta förslag. Förslaget innehåller olika verktyg som gör det lättare att bekämpa dessa brott, t.ex. ska det vara möjligt att åtala för grooming (att ta kontakt med barn i syfte att utnyttja dem sexuellt) och att lagföra s.k. ”sexturister” i EU även om brottet begåtts utanför unionen. I förslaget ingår också att medlemsländerna förutom att göra allt för att stänga ner barnpornografiska webbsidor också, när detta inte är möjligt t.ex. för webbsidor som finns på webbplatser utanför EU, ska hitta sätt att blockera tillgången till dem. Detta sker sedan många år i bl.a. Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Italien. I förslaget ingår även att de som utsatts för brott ska skyddas från ytterligare trauman som kan bli följden av förhör med brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, eller av att uppträda offentligt i domstol. De ska också få kostnadsfri hjälp av en advokat.

Åtgärderna i förslaget är förmodligen en klen tröst för alla som drabbats av dessa ohyggliga övergrepp men det är hög tid att visa att vi menar allvar med att sätta stopp för sexuella övergrepp. Förhandlingarna kring dessa frågor pågår alltså för fullt.