I morse hade jag ett oerhört intressant möte med the Association of European Businesses som samlar 600 europeiska företag som är verksamma i Ryssland. De berättade helt absurda saker om hur svårt det är med tillstånd och byråkrati för deras anställda från Europa. De får inte röra sig fritt i landet, registreringen är oerhört omständlig, företagen måste ansöka om kvoter minst ett år i förväg, de anställda måste genomgå läkarkontroller i varje oblast/region mm. Många av dessa regler härstammar från kommunisttiden och även om det skett förbättringar i lagstiftningen på senare tid, så återstår mycket att göra. Vi har ju nu bestämt att inleda ett mer formellt migrationssamarbete med ryssarna och arbetskraftinvandring oss emellan är en viktig punkt att ta upp. Här finns mycket att göra.

Idag ordnas i St Petersburg det första International Legal Forum. Det är tänkt att bli ett regelbundet återkommande event och sägs vara ett initiativ av president Medvedev. Det samlade justitieministrar, jurister, representanter från internationella organisationer m.fl. Tanken är att diskutera viktiga rättsprinciper och bättre tillnärmning av rättssystemen i världen. Mötet öppnades av presidenten som höll ett långt och ganska spirituellt tal om behovet av ett fungerande rättssystem. Han sade alla de rätta sakerna och var mycket öppen med bristerna i det ryska rättsväsendet.

Därefter följde en paneldiskussion där jag medverkade tillsammans med bland annat Torbjörn Jagland, generalsekreterare för Europarådet, Akira Kawamura, ordförande i the International Bar Association och Valery Zorkin, ordförande i den ryska författningsdomstolen. Jag talade om korruption.

Den ryske presidenten, som själv är jurist, verkar vara angelägen om att verkligen reformera Ryssland. Han talade flera gånger om behov av internationella standarder, kampen mot korruption och ett öppet investeringsklimat. Men bristerna är många och det återstår mycket för att t.ex. stärka domarnas oberoende. Korruption och mutor är omfattande och det finns många fall av mord och våld mot journalister och MR-aktivister där ingen ställts inför rätta. Flera reformer har gjorts men det går trögt och är långt ifrån tillfredställande.

Det stora samtalsämnet är förstås vem som kommer att kandidera, och därmed bli vald , till nästa presidentval i mars nästa år. Blir det Putin eller Medvedev? Ingen vet, utom de.

Annonser