Denna fullspäckade dag inleddes med ett kommissionsmöte där vi antog tre dokument på mitt område: migration.

Det första dokumentet gäller EU:s regler för visum. Jag vill göra det lättare för människor att komma till EU. Visumlättnader är fantastiska och de möjliggör för människor att kunna resa och hälsa på släkt och vänner i EU utan att behöva köa i timtal för att få visum. Men för att kunna ge fler länder visumlättnader måste vi vara säkra på att systemet inte utnyttjas och att visumfriheten inte används felaktigt. Idag kan det ta upp till flera år att återinföra visumtvång i fall av missbruk – och dessutom tar det lång tid för det berörda landet att på nytt ansöka om visumlättnader om, eller när, situationen förändras. Det är varken flexibelt eller effektivt. Därför har jag idag föreslagit att man under särskilda förhållanden ska kunna införa visumtvång som en sista utväg vid akuta situationer. Det är min förhoppning att det aldrig kommer att behöva användas men om möjligheten inte finns att fatta snabba beslut så kommer det vara svårare att ge nya länder visumfrihet.

Det andra dokumentet som antogs idag är ett meddelande om dialog med länderna kring södra Medelhavet. Vi befinner oss nu i ett historiskt skede i att stötta dessa länder i sin demokratiska utveckling. Efter mina besök i Kairo och Tunis tidigare i våras har kommissionen inlett dialoger med Egypten och Tunisien om migration, rörlighet och säkerhet. Näst på tur står Marocko och förhoppningsvis kommer vi att få så kallade mobilitetspartnerskap med fler länder i Nordafrika framöver. Hand i hand med detta förslag kommer vi i morgon även att presentera den nya europeiska grannskapspolitiken. Den grannskapspolitik som gäller idag togs fram 2004 och mycket har hänt sedan dess. Idag antog vi också en rapport om utvecklingen på migrationsområdet det senaste året, som du finner här. Jag gav en kort presskonferens idag om förslagen och den kan du se här.

Därefter deltog jag i ett seminarium i Europaparlamentet, som Alf Svensson anordnade, där ECPAT presenterade sin senaste bok kring ett tema som ligger mig allra närmast om hjärtat, sexuella övergrepp på barn. Nu ska jag vidare till ett nytt möte och lite senare ska jag förbereda mig inför min resa till Nederländerna i morgon.

Annonser