Nyheten från Belgrad om att Mladic har tillfångatagits är oerhört positiv. Att en av de värsta krigsförbrytarna från Balkankrigen nu kan ställas inför rätta är ett stort steg framåt i försoningsprocessen och visar på mod och ledarskap från den serbiska regeringen. Jag har följt presskonferenserna noga under eftermiddagen.

I övrigt har det utöver interna möten varit en dag ägnad åt besöksgrupper. Varje dag tar någon av mina medarbetare emot besöksgrupper från Sverige och jag försöker träffa dem så ofta det går. Idag samtalade jag med den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen från Göteborg under ledning av Anneli Hultén. Lite senare var en grupp från Miljöpartiet här. Med båda grupperna blev det långa diskussioner om asyl och migration samt om romer.

Annonser