Jag har sedan länge drivit på för att EU ska utveckla nära relationer till sina östra och södra grannar. Genom ett närmare samarbete med våra grannländer kan förhoppningsvis demokratin öka. Den nya grannskapspolitiken som kommissionen antog i veckan är därför oerhört viktig. Den sänder en tydlig signal om att EU är öppet för att knyta länderna närmare. Samtidigt som vi erbjuder en mer generös handelspolitik ställs tydligare krav på demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomiska reformer. I denna långsiktiga strategi ingår även samarbete på mina områden, vilket handlar om att öka möjligheten för människor att resa och utbyta erfarenheter, det handlar bl.a. ökat visumsamarbete och fler visumlättnadsavtal samt ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring till EU. Läs mer om grannskapspolitiken här.

Annonser