År 2002 bildades Afrikanska Unionen (AU) med 53 medlemsländer (alla länder i Afrika utom Marocko pga Västsaharafrågan). AU jobbar med att försöka samordna afrikanska synpunkter och intressen, stödja demokrati, good governance och ekonomisk och social utveckling av kontinenten. Det finns naturligtvis många olika åsikter men AU utvecklas till ett allt mer intressant forum. Deras organisation påminner om EU:s med ett råd, en parlamentarisk församling och en kommission. De har sitt säte i Addis Abeba i Etiopien.

EU-kommissionen och AU:s kommission träffas en gång om året och denna gång har vi möte i Bryssel. Idag har vi haft möten kommissionärer emellan i olika kluster. Jag har framför allt diskuterat migration, visumfrågor och situationen i Libyen.