Efter en långhelg med lite sol och ledighet är det åter full fart här i Berlaymont. Jag har i huvudsak ägnat dagen åt att förbereda för rådsmötet i slutet på veckan. Det lär bli ett långt möte med Schengen, asylpaketet, tranportsäkerhet och terrorism samt ett antal visumfrågor på agendan.

Jag har också varit på möte hos budgetkommissionär Lewandowski för att argumentera för mina förslag i långtidsbudgeten. Alla kommissionärer kallas in i tur och ordning för ”bikt” hos honom för att gå igenom våra respektive förslag, prioriteringar och besparingar. Då gäller det att vara rustad till tänderna med siffror och argument. I ärlighetens namn är nog min uppgift något enklare än för andra kollegor, med den senaste tidens händelser inser alla att det finns ett europeiskt mervärde i att samarbeta och ha en budget för migration och kampen mot organiserad brottslighet. Men det hindrar inte att vi alla måste dra vårt strå till stacken för en budget där varje utgiftspost ska kunna motiveras.

Jag har också presenterat ett förslag som kommissionen idag har antagit om kampen mot korruptionen. Korruption är ett problem i hela EU, inte ett enda land kan sägas vara fritt från korruption, även om situationen förstås är värre i vissa länder än andra. Om EU var ett land skulle vi hamna på plats nr 27 i Transparency Internationals index. En försiktig uppskattning är att korruptionen kostar EU 120 miljarder euro om året, dvs lika mycket som hela EU-budgeten. Dessutom tär det på förtroenden och legitimiteten. Fyra av fem EU-medborgare anser att korruption är ett stort problem i sina respektive hemländer.

Det vi har antagit idag är en allmän översikt av vad vi vill göra på alla områden av kommissionens politik i kampen mot korruption, men också ett förslag att upprätta en regelbunden rapport där medlemsländerna utvärderas. Tanken är att kommissionen ska samarbeta med olika internationella organ som kämpar mot korruption, men också med nationella myndigheter, experter, det civila samhället mm för att mäta läget i de olika medlemsländerna och komma med konkreta rekommendationer.

Annonser