Den 14 juni för 26 år sedan började gränskontroller nedmonteras inom EU. Från starten var det fem länder som var medlemmar i Schengen, idag är det 25 länder. Schengensamarbetet är ett av de mest konkreta och uppskattade resultaten av EU-samarbetet. Varje dag möjliggör Schengen det för mer än 400 miljoner européer att resa mellan Europas länder utan varken byråkratiskt krångel eller passkontroller vid gränserna. Även för vår ekonomi och den inre marknaden är Schengensamarbetet oerhört betydelsefullt.

För att Schengen ska fungera måste medlemsländerna lita på varandra. Kommissionen ser nu över hur vi ytterligare kan stärka Schengen och göra samarbetet ännu starkare. Jag kommer att göra mitt yttersta för att skydda Schengen och jag kommer att använda de verktyg som finns för att säkra den fria rörligheten som vi alla skattar så högt. Grattis på 26-årsdagen!