Jag har tillbringat två dagar i Kiev, Ukraina för vårt årliga möte med ukrainarna då vi diskuterar rättsfrågor, korruption, migration, mänskliga rättigheter etc med justitie- och inrikesministrarna. Sedan i höstas har vi en handlingsplan för att arbeta för visumfrihet mellan Ukraina och EU och ukrainarna är förstås mycket angelägna om att detta ska ske så snart som möjligt.

För att nå visumfrihet finns ett stort antal kriterier som måste uppfyllas. Regeringen har tagit fram en mängd mycket ambitiösa lagförslag och det är förstås ett första viktigt steg. Men än viktigare är att det är hög kvalitet på lagarna när parlamentet har antagit dem, att de är i linje med europeisk standard och att de sedan också implementeras. Fortfarande återstår många problem i Ukraina som ju ännu är en ganska ung demokrati.

Rättssystemet måste bli mer oberoende, tillförlitligt och transparent. Korruptionen är mycket omfattande. Pressfriheten är otillräcklig, asylsökande behandlas inte i enlighet med internationella konventioner och det finns en hel att göra vad gäller respekt för mänskliga rättigheter.

Detta och mycket mer diskuterade vi idag. Ukraina är ett viktigt samarbetsland inte minst inom ramen för det östra partnerskapet och EU-kommissionen bistår i stor utsträckning i det reformarbete som görs i landet. Nu gäller det att vi ser konkreta framsteg.

I marginalen av mötet träffade jag också vice premiärministern, utrikesministern och president Janokovich. Vi pratade inte bara politik utan också om förberedelserna för fotbolls- EM nästa år där Ukraina och Polen är värdar.

Annonser