Dagens kommissionsmöte har i stor utsträckning handlat om Grekland. Att regeringen vann förtroendeomröstningen igår undanröjer ett osäkerhetsmoment, samtidigt är situationen så dramatisk att man hade önskat nationell samling inför den Herkulesuppgift som Grekland står inför.

En annan fråga på dagens möte var energieffektivitet. Vi har inom EU en gemensam målsättning om att minska energianvändningen med 20 % till 2020. Detta mål hänger samman med klimatmålet om att få ner utsläppen med 20 % till 2020. Men om EU:s medlemsländer fortsätter i samma takt som idag vad gäller energieffektivisering så kommer vi bara att nå halvvägs till 2020. Ett sådant misslyckande riskerar då också vårt klimatmål. Under dagens kommissionsmöte antog vi därför ett direktiv om åtgärder för att öka energieffektiviteten runt om i EU:s medlemsländer. Det handlar t.ex. om högre krav på energieffektivisering vid renovering av byggnader, större krav på effektivitet inom energisektorn samt tydligare konsumentinformation. Om två år kommer kommissionen att följa upp medlemsländernas ansträngningar och ser det då fortfarande ut som om att vi inte kommer att uppnå målet till 2020 så kommer kommissionen att föreslå rättsligt bindande nationella mål.