Omröstningen i danska parlamentet om förslaget om att stärka gränskontrollen har nu skjutits upp en vecka och det har föranlett frågor inför toppmötet där även Schengen kommer att diskuteras.

Kommissionen är bekymrad över situationen och de intentioner som Danmark har presenterat, vilket jag utryckt tidigare här på bloggen. Däremot har Danmark klargjort att de inte vill stöta sig med EU-kommissionen och att det inte avser att presentera något som är i strid med EU-lag, vilket vi ser som en positiv signal. Nu följer vi noga utvecklingen för att se om så är fallet. Men om Danmark istället gör som de först aviserade så kommer vi också att vidta åtgärder för att värna Schengen och skydda principen om fri rörlighet.