Midsommarafton och vädret är som det brukar, hällande regn och då och då någon liten solglimt. Det kan vara uppehåll ikväll dock, vi får väl se. Just midsommar är en dag när jag längtar som allra mest till havet och västkusten.

Toppmötet i huset bredvid är nu slut. Det blev tuffa besked till Grekland som måste anta ett stenhårt spar-, skatte- och privatiseringsprogram om det ska bli vidare EU-stöd. Finansministrarna träffas i början på juli för att bestämma detaljerna. Kroatien väntas bli medlem den 1 juli 2013 om de fortsätter att genomföra återstående reformer. Det paket för ökad kontroll som förhandlats en tid, det så kallade ”sexpacket” är nu nästan färdigförhandlat mellan rådet och Europaparlamentet.

På migrationsområdet blev det inte så illa som jag stundtals befarade. Faktum är att väldigt mycket av det som jag och mina medarbetare jobbat på och tjatat om under hela våren återfinns i slutsatstexterna. Medlemsländerna återupprepar att de står fast vid målet att besluta om en gemensam asylpolitik till nästa år, ”it is crucial” skriver de till och med.

Kommissionen får i uppdrag att förhandla partnerskapsavtal med de nya demokratierna i Medelhavet. Det blev även en hel del debatt om Schengen men slutligen är texten ganska bra. Texten slår fast hur värdefullt Schengenarbetet är och att det måste stärkas. Det kräver bättre utvärdering och övervakning av kommissionen och medlemsländerna för att tidigt upptäcka brister, tydligare stöd till de medlemsländer som har problem och så får kommissionen i uppdrag att definiera en mekanism som under mycket kritiska omständigheter kan tillåta ett tillfälligt återförande av gränser. Det ska vara tydliga kriterier och ett gemensamt beslut står det, och kommissionen uppmanas ta fram ett sådant förslag till september.

Annonser